Accés Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 24-25
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS
Assignatures de la fase específica de las PAU que ponderen:
 • Biologia (0,2)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0.2)
 • Física (0,2)
 • Geografia (0,2)
 • Llengua i Cultura Gregues (0.1)
 • Llengua i Cultura Llatines(0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

 • Història de la Filosofia (0,2) 
10,506
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 6,180
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21098

Perfil de l’estudiant

És aconsellable tenir certes aptituds per poder cursar aquests estudis:
 • Interès per conèixer i comprendre el món de l'empresa i la realitat econòmica des de la perspectiva jurídica.
 • Sensibilitat per la justícia i interès per les institucions públiques.
 • Facilitat per a les matemàtiques.
 • Habilitat amb les eines informàtiques.
 • Capacitat de comprensió lectora i de comunicació oral i escrita.

 

Formació complementària

Accions propedèutiques de matemàtiques (curs optatiu de 20 hores que s'imparteix al setembre).
 

Taules d’adaptacions

Taula de les adaptacions de les assignatures de la Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses + Dret a les assignatures del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses + Dret

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).