Pla d'estudis Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Administració i Direcció d'Empreses i graduat/da en Dret

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica  Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60 12    
2n curs 30 42    
3r curs 18 54    
4t curs   72    
5è curs   72    
6è curs     12 24
Totals 108 252 12 24

Període lectiu

Cada curs acadèmic està dividit en dos semestres.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs (72 ECTS) 2n curs (72 ECTS)
- Matemàtiques I
- Introducció a l'Economia
- Instruments per a l'Estudi
- Teoria del Dret
- Dret Romà
- Organització Constitucional de l'Estat
- Història del Dret i de les Institucions
- Matemàtiques II
- Economia de l'Empresa I
- Dret Constitucional I
- Introducció a la Comptabilitat
- Dret Civil I
- Història Econòmica Mundial
- Dret Penal I
- Dret Civil II
- Dret Constitucional II
- Recursos Humans
- Dret Penal II
- Estadística I
- Dret Civil III
- Microeconomia I
- Dret Administratiu I
- Comptabilitat de Costos
- Comptabilitat Financera
3r curs (72 ECTS) 4t curs (72 ECTS)
- Estadística II
- Economia Internacional
- Dret Penal III
- Dret Administratiu II
- Microeconomia II
- Dret Civil IV
- Teories de l'Empresa
- Dret Administratiu III
- Dret Internacional Públic
- Macroeconomia I
- Anàlisi i Avaluació dels Estats Comptables
- Fonaments de Màrqueting
- Dret Mercantil I
- Economia Espanyola
- Econometria I
- Investigació Operativa
- Direcció Estratègica I
- Direcció d'Operacions
- Dret de la Unió Europea
- Dret Mercantil II
- Dret Financer i Tributari I
- Direcció Estratègica II
- Direcció de Màrqueting
 
5è curs (72 ECTS) 6è curs (36 ECTS)
- Dret Financer i Tributari II
- Dret del Treball i de la Seguretat Social I
- Finances I
- Dret Processal I
- Dret Internacional Privat
- Protecció Internacional dels Drets Humans
- Finances II
- Dret Processal II
- Dret del Treball i de la Seguretat Social II
- Creació d'Empreses
- Investigació Comercial I
- Treball de Final de Grau d'ADE
- Treball de Final de Grau de Dret
- 12 crèdits optatius d'ADE

Assignatures optatives

Totes les assignatures són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.

Assignatures optatives d'Administració i Direcció d'Empreses

6è curs  
- Comptabilitat de Gestió
- Disseny Organitzatiu
- Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva
- Auditoria
- Comerç Exterior
- Comptabilitat de Societats
- Comptabilitat Pública
- Comunicació Comercial
- Control Econòmic i de Gestió
- Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions, Qualitat i Processos
- Direcció i Planificació Estratègica
- Dret del Treball
- Dret Financer i Tributari
- Dret Mercantil
- Econometria II
- Economia Catalana
- Economia de la Informació
- Economia de la Innovació
- Economia del Sector Públic
- Economia del Treball
- Economia, Organització i Gestió
- Economia Sectorial
- Empresa Familiar
- Fiscalitat
- Funció Directiva
- Gestió de la Distribució
- Història de l'Empresa
- Història del Pensament Econòmic
- Història Econòmica Contemporània
- Història Econòmica d'Espanya
 
- Innovació Comptable
- Integració i Globalització Econòmica
- Introducció a la Psicologia
- Investigació Comercial II
- Investigació Operativa Avançada
- Macroeconomia II i III
- Mercats de Capitals
- Microeconomia III
- Models de Gestió Comercial
- Temes d'Anàlisi de Dades
- Organització Industrial
- Planificació Econòmica i Financera de l'Empresa
- Política de Creixement de l'Empresa
- Política Econòmica
- Política Financera de l'Empresa
- Pràctiques Externes (18 crèdits)
- Responsabilitat Social de l'Empresa
- Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa I  (12 crèdits)
- Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa II  (12 crèdits)
- Seminari del Programa Universitat-Empresa
- Simulació de Gestió
- Sistema d'Informació per a la Gestió
- Sistema Financer
- Sistemes d'Informació
- Sociologia de l'Empresa
- Sociologia General
- Diagnòstic d'Empresa
- Teoria de Jocs
- Organització d'Empreses
- Finances Públiques
 


Es pot substituir una optativa d'ADE per alguna de les optatives de Dret següents:

   
- Dret del Mercat
- Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)
- Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
- Pràctiques Externes I
 

No totes les assignatures optatives es programen tots els cursos.