Pla d'estudis Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Administració i Direcció d'Empreses i graduat/da en Dret

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica  Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60 12    
2n curs 30 42    
3r curs 18 54    
4t curs   72    
5è curs   72    
6è curs     12 24
Totals 108 252 12 24

Període lectiu

Cada curs acadèmic està dividit en dos semestres.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs (72 ECTS) 2n curs (72 ECTS)
- Matemàtiques I
- Introducció a l'Economia
- Instruments per a l'Estudi
- Teoria del Dret
- Dret Romà
- Organització Constitucional de l'Estat
- Història del Dret i de les Institucions
- Matemàtiques II
- Economia de l'Empresa I
- Dret Constitucional I
- Introducció a la Comptabilitat
- Dret Civil I
- Història Econòmica Mundial
- Dret Penal I
- Dret Civil II
- Dret Constitucional II
- Recursos Humans
- Dret Penal II
- Estadística I
- Dret Civil III
- Microeconomia I
- Dret Administratiu I
- Comptabilitat de Costos
- Comptabilitat Financera
3r curs (72 ECTS) 4t curs (72 ECTS)
- Estadística II
- Economia Internacional
- Dret Penal III
- Dret Administratiu II
- Microeconomia II
- Dret Civil IV
- Teories de l'Empresa
- Dret Administratiu III
- Dret Internacional Públic
- Macroeconomia I
- Anàlisi i Avaluació dels Estats Comptables
- Fonaments de Màrqueting
- Dret Mercantil I
- Economia Espanyola
- Econometria I
- Investigació Operativa
- Direcció Estratègica I
- Direcció d'Operacions
- Dret de la Unió Europea
- Dret Mercantil II
- Dret Financer i Tributari I
- Direcció Estratègica II
- Direcció de Màrqueting
 
5è curs (72 ECTS) 6è curs (36 ECTS)
- Dret Financer i Tributari II
- Dret del Treball i de la Seguretat Social I
- Finances I
- Dret Processal I
- Dret Internacional Privat
- Protecció Internacional dels Drets Humans
- Finances II
- Dret Processal II
- Dret del Treball i de la Seguretat Social II
- Creació d'Empreses
- Investigació Comercial I
- Treball de Final de Grau d'ADE
- Treball de Final de Grau de Dret
- 12 crèdits optatius

Assignatures optatives

Totes les assignatures són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.

Assignatures optatives d'Administració i Direcció d'Empreses

6è curs  
 • Comptabilitat de Gestió
 • Disseny Organitzatiu
 • Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva
 • Auditoria
 • Comerç Exterior
 • Comptabilitat de Societats
 • Comptabilitat Pública
 • Comunicació Comercial
 • Control Econòmic i de Gestió
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions, Qualitat i Processos
 • Direcció i Planificació Estratègica
 • Dret del Treball
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
 • Econometria II
 • Economia Catalana
 • Economia de la Informació
 • Economia de la Innovació
 • Economia del Sector Públic
 • Economia del Treball
 • Economia, Organització i Gestió
 • Economia Sectorial
 • Empresa Familiar
 • Fiscalitat
 • Funció Directiva
 • Gestió de la Distribució
 • Història de l'Empresa
 • Història del Pensament Econòmic
 • Història Econòmica Contemporània
 • Història Econòmica d'Espanya
 • Innovació Comptable
 • Integració i Globalització Econòmica
 • Introducció a la Psicologia
 • Investigació Comercial II
 • Investigació Operativa Avançada
 • Macroeconomia II i III
 • Mercats de Capitals
 • Microeconomia III
 • Models de Gestió Comercial
 • Temes d'Anàlisi de Dades
 • Organització Industrial
 • Planificació Econòmica i Financera de l'Empresa
 • Política de Creixement de l'Empresa
 • Política Econòmica
 • Política Financera de l'Empresa
 • Pràctiques Externes (18 crèdits)
 • Responsabilitat Social de l'Empresa
 • Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa I  (12 crèdits)
 • Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa II  (12 crèdits)
 • Seminari del Programa Universitat-Empresa
 • Simulació de Gestió
 • Sistema d'Informació per a la Gestió
 • Sistema Financer
 • Sistemes d'Informació
 • Sociologia de l'Empresa
 • Sociologia General
 • Diagnòstic d'Empresa
 • Teoria de Jocs
 • Organització d'Empreses
 •  Finances Públiques


Assignatures optatives de Dret (triar una assignatura, com a màxim)

6è curs  
 • Dret del Mercat
 • Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)
 • Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
 • Pràctiques Externes I
 • Aspectes Internacionals i Interregionals del Dret de Persones, Família i Successions
 • Bioètica
 • Comunitats Autònomes, Ens Locals i Unió Europea
 • Cooperació Internacional al Desenvolupament
 • Crims contra la Humanitat i els Drets Humans
 • Dictadura Franquista i Transició Democràtica
 • Dret de Família
 • Dret de la Seguretat Social
 • Dret de l'Assegurança
 • Dret de Nacionalitat i Estrangeria
 • Dret de Successions
 • Dret del Começ Internacional
 • Dret del Consum
 • Dret del Medi Ambient
 • Dret del Menor
 • Dret dels Sectors Regulats: Telecomunicacions i Energia
 • Dret dels Transports
 • Dret Global: Fonaments i Principis
 • Dret i Benestar Animal
 • Dret i Religions
 • Dret i Tecnologia
 • Dret Local
 • Dret Marítim
 • Dret Penal del Risc i Delinqüència Tecnològica
 • Dret Privat Europeu
 • Dret Processal Laboral
 • Dret Urbanístic
 • Drets Fonamentals

 

 

 • Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals
 • El Mètode del Cas: Jurisprudència Romana
 • Els Judicis Penals
 • Finançament dels Ens Públics Territorials
 • Fiscalitat Empresarial
 • Fiscalitat Internacional
 • Gènere i Dret
 • Gestió dels Litigis Civils
 • Història de les Cultures Jurídiques
 • Història del Dret i de les Institucions a Catalunya
 • Imatges del Dret en el Cinema
 • Institucionalització del Sistema Internacional
 • Institucions Polítiques de Catalunya
 • Introducció a la Ciència Política
 • Introducció a la Criminologia
 • Introducció a l'Anàlisi dels Estats Comptables
 • La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea
 • L'Impost de la Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Successions i Donacions
 • Manteniment de la Pau i Polítiques Europees de Defensa
 • Multiculturalitat i Llibertat Religiosa
 • Pràctiques en Oficines Judicials (3 cr.)
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Protecció Penal de la Funció Pública
 • Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques
 • Responsabilitat Civil
 • Simulació Jurídica
 • Sistemes Jurídics Contemporanis

 

Cada curs s'aprova l'oferta d'assignatures optatives.