Grau en Comptabilitat i Finances

Forma’t en els coneixements necessaris per a especialitzar-te en les funcions comptable i financera d’una organització, coneixent també la resta d’àrees funcionals, i amb una formació econòmica general

 • Facultat d'Economia i Empresa
 • Campus de Sabadell
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 140
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 6,100
 • Preu per crèdit: 25,27 euros.
 • Idioma: Català (60%) i castellà (30%). Es poden triar algunes assignatures en anglès (10%).
 • Calendari acadèmic 2018-19
 • Modalitat: Presencial.
 Grau en Comptabilitat i Finances
El grau de Comptabilitat i Finances de la UAB
 • Si vols professionalitzar-te d’una manera efectiva en qualsevol organització o empresa, especialment en les àrees de la comptabilitat i les finances.
 • Si vols desenvolupar funcions directives de gestió, planificació i control en els departaments comptables i financers, abordar la fiscalitat i els aspectes de caràcter organitzatiu per implantar i millorar els sistemes i processos administratius.
 • Pots especialitzar-te en Comptabilitat i Fiscalitat, menció que ofereix els coneixements per desenvolupar la comptabilitat d’una organització i abordar tasques d’auditoria.
 • Si prefereixes les finances, pots cursar la menció en Assessoria Financera, per avaluar les inversions empresarials i les fonts de finançament, conèixer el funcionament del mercat de valors i els mercats de capitals en general.
 • El grau t’ofereix també una proposta molt atractiva de pràctiques en empreses, moltes remunerades.
 • Tot això ho podràs fer a la UAB, a la Facultat d’Economia i Empresa, en concret al campus de Sabadell. Al campus s’imparteixen també màsters específics.
 • Aquest grau està orientat a la inserció efectiva en el món laboral. Els estudis d’accounting and finance són una oferta habitual de les universitats més prestigioses.

Sortides professionals

La formació rebuda capacita els graduats en Comptabilitat i Finances per a exercir en qualsevol de les àrees funcionals d'una organització, tant pública com privada, (compres, producció, logística, qualitat, administració, recursos humans, comercialització, màrqueting i gestió integral de l'empresa, coordinant-ne les diferents àrees). 

El grau prepara especialment per a activitats lligades a les àrees comptables i financeres:
•Gestió administrativa, comptable i financera (gestió de tresoreria, gestió de costos, anàlisi de riscos, generació i tancament d'informes comptables, etc.).
•Assessoria financera, fiscal i comptable per compte propi.
•Auditoria de comptes tant interna com externa.
•Gestió en institucions financeres (bancs, asseguradores).
•Assessories d'inversió i finançament.

També permet exercir com a economista i accedir a un ampli ventall d'ocupacions en l'Administració pública (local, autonòmica, estatal i de la Unió Europea), així com en altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques, etc.). 

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Comptabilitat i Finances Accedir a l'apartat de El grau en xifres