Presentació

Vídeo del Grau de Prevenció i Seguretat Integral

Consulta tota la informació de matrícula

El Grau en Prevenció i Seguretat Integral et capacita per desenvolupar la teva carrera professional en els 3 grans sectors de la prevenció i la seguretat:
- el públic
- el privat
- el tecnològic.

Els estudis oficials, primers en ser acreditats per l’AQU a l’estat espanyol, amb segell d'excel·lència en l'apartat d'informació pública, proporcionen coneixements en:

 • Ciberseguretat
 • Medi ambient i qualitat
 • Seguretat pública i privada
 • Prevenció de riscos laborals
 • Anàlisi de riscos
 • I totes les matèries necessàries per tal d’oferir una resposta integral als conflictes.

Què t’ofereixen el Grau i l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral?

 • Una visió multidisciplinària i preventiva de la seguretat
 • Múltiples sortides laborals en seguretat pública i privada
 • 95% d’inserció laboral, 73% en càrrecs directius o tècnics
 • Pràctiques remunerades i borsa de treball
 • Habilitacions professionals:
 • Mobilitat internacional
 • Flexibilitat horària
 • Tracte personalitzat

El Grau es pot cursar també en modalitat online.

Els graduats seran professionals capaços de donar una resposta eficient a diferents processos de presa de decisions propis del sector de la prevenció i la seguretat, com ara els relacionats amb aspectes econòmics, administratius i de gestió de recursos humans o amb àmbits tecnològics.

A l'apartat El Grau en Xifres podeu consultar dades estadístiques sobre la titulació.

Perfil de l’estudiant

El grau en Prevenció i Seguretat Integral s'adreça als estudiants interessats en l'àmbit de la gestió de la seguretat, el medi ambient, la qualitat i la responsabilitat social i corporativa, en els 3 grans sectors de la prevenció i la seguretat: el públic, el privat i la indústria tecnològica.
 
L'àmbit de la seguretat i la prevenció requereix professionals polivalents amb capacitat d'anàlisi, d'organització, de planificació, de gestió d'equips humans i de presa de decisions en situació de crisi, que puguin donar una resposta preventiva i eficient al risc sobre el què calgui intervenir.

Sortides professionals

- Assessorament i consultoria a empreses i administracions públiques
- Ciberseguretat
- Protecció de dades
- Risc tecnològic
- Seguretat ciutadana
- Proteccció civil
- Trànsit i seguretat viària
- Qualitat
- Medi ambient
- Prevenció d'incendis
- Gestor de la comunicació
- Continuïtat del negoci
- Responsable de compliment (compliance officer)
- Director de seguretat privada
- Cap de seguretat privada
- Detectiu
- Accés, segons els sistemes de selecció de les diferents administracions públiques, a les forces i els cossos de seguretat, extinció d'incendis o protecció civil.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

El model d’avaluació respon a l’avaluació continuada on l’alumnat haurà de realitzar diferents proves per acreditar l’assoliment dels coneixements i de les competències. Es realitza un seguiment individual de l’alumnat.

Horaris

La docència s’imparteix a la tarda existint la possibilitat de realitzar les classes desdoblades en dissabte per ajudar a conciliar la vida laboral amb els estudis.

Calendari acadèmic Grau de Prevenció i Seguretat Integral

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola de Prevenció i Seguretat Integral (centre adscrit)
http://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21054
60 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 95 euros
Presencial
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi:

Temps complet, temps parcial i possibilitat de via lenta.

Títol que s'obté: graduat/da en Prevenció i Seguretat Integral
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició