Grau en Criminologia

El grau pretén donar resposta a la demanda d’institucions públiques i privades de formar professionals amb coneixements científics en l’àmbit de la delinqüència i les seves formes de prevenció i intervenció amb infractors i víctimes

 • Facultat de Dret
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 70
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 8,792
 • Preu per crèdit: 25,27 euros.
 • Idioma: Català (45%) i castellà (50%) i alguna assignatura en anglès (5%).
 • Calendari
 • Modalitat: Presencial.

Quin és l’objectiu del grau i en què es fonamenta?

El grau en Criminologia pretén formar professionals amb coneixements científics en l’àmbit de la delinqüència.

 • Estudiaràs el delicte, el delinqüent, la víctima i els sistemes de control social de la delinqüència.
 • Aprendràs com dissenyar i aplicar plans de prevenció i intervenció de la delinqüència; podràs orientar la teva tasca a la rehabilitació i a l’atenció a les víctimes.  
 • Estudiaràs com fer recerca, com interpretar-la i com avaluar-la.

A més, generaràs i potenciaràs el teu pensament crític i el compromís ètic.

Sabies que el darrer curs pots començar a orientar el teu futur professional?

Dona un cop d’ull a les dues mencions: menció en Execució Penal i menció en Prevenció i Seguretat. Aquesta darrera ofereix la possibilitat d’obtenir el títol de director de seguretat privada.

Com sé si m’agradaran els estudis?

Si tens sensibilitat social i t’interessen els problemes dels altres, ja sigui per resoldre’ls o prevenir-los en el futur, aquest és el teu grau.

Podré fer pràctiques?

És clar que sí! El grau compta amb una catàleg de places de pràctiques representatiu del conjunt d’àmbits d’inserció professional dels criminòlegs.

Sortides professionals

Amb caràcter general, l'exercici professional de la criminologia resulta d'interès en tot el conjunt d'àmbits que es relacionen amb la delinqüència, ja que el coneixement científic sobre la prevenció i el tractament d'aquesta han de permetre millorar l'efectivitat dels agents de control social formal i informal per reduir-la. En particular:
 • En matèria de prevenció i seguretat, el cos de coneixements de la criminologia serveix principalment per desenvolupar  la funció policial i funcions de director de seguretat privada, per actuar com a tècnic de prevenció, seguretat i resolució de conflictes, dins l'àmbit escolar i municipal, i per desenvolupar funcions de recerca en temes de prevenció i seguretat en institucions públiques i privades.
  Anàlisi i explicació dels problemes de criminalitat.
  Anàlisi i explicació de la percepció d'inseguretat i la por al delicte.
  Disseny i implementació de programes de prevenció.
 • En matèria d'execució penal, el cos de coneixements de la criminologia serveix principalment per accedir als serveis d'execució penal en la comunitat, com a delegat d'execució de mesures, per treballar en serveis de rehabilitació i reinserció de persones que han delinquit i per desenvolupar funcions de recerca en matèria d'execució penal dins de l'àmbit públic i privat.                                Assessorament tècnic a advocats, jutges i fiscals: podràs donar atenció a la víctima i fer l'avaluació dels programes d'execució penal.
Però, on podré desenvolupar la professió ?
- Policies locals
- Direcció General dels Mossos d'Esquadra
- Secretaria General de la Seguretat del Departament d'Interior
- Observatoris locals de delinqüència
- Empreses de seguretat privada
- Centres educatius
- Presons
- Serveis de penes comunitàries
- Serveis de reinserció laboral
- Jutjats
- Despatxos d'advocats
- Serveis d'atenció a la víctima

Sabies que la criminologia catalana ja té un Col·legi professional?

Programes de mobilitat

Llistat d’universitats amb programes d’intercanvi

Per al proper curs, s’estan tramiten convenis amb les universitats de Edimburg i Stirling (Escòcia), i amb la universitat de Swansee (Gales)

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Criminologia Accedir a l'apartat de El grau en xifres