Presentació

Grado de Lengua y Literatura Españolas

El Grau en Llengua i Literatura Espanyoles ofereix una formació integral en el món la llengua i la literatura espanyola i hispanoamericana. El títol forma filòlegs enfocats a àmbits diversos com ara la docència, la recerca, l’edició, el món editorial o la gestió de la comunicació en llengua espanyola, entre altres.

L’estudiant adquireix una àmplia base científica i metodològica. A més, l’alt component pràctic del grau facilita als estudiants familiaritzar-se amb les eines i rutines que després necessitaran a la seva tasca com a filòlegs i permet al professorat avaluar contínuament l’evolució dels alumnes.

El pla d’estudis permet cursar diversos itineraris que condueixen a les respectives mencions del títol: Llengua Espanyola, Literatura Espanyola i Hispanoamericana, Lingüística o Literatura Comparada. Els estudiants poden, a més, seguir itineraris addicionals (minors) per aprofundir en l’especialització en diversos àmbits acadèmics.

La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB atresora una àmplia experiència en la docència i la recerca a l’àmbit de la filologia hispànica. Per això, entre el professorat de la titulació estan els principals especialistes en les diferents branques de la llengua espanyola, així com en totes les èpoques i gèneres de la seva literatura.

Perfil de l’estudiant

Es recomana tenir bona expressió oral i escrita, capacitat de síntesi i de comprensió, de raonament i d’abstracció. Igual d’important és l’interès pel coneixement de la llengua i de la literatura espanyola.

Sortides professionals

Els sectors principals d'ocupació són els següents:

  • Docència en centres d'ensenyament públics o privats (secundària, batxillerat, universitat) i centres d'educació d'adults.
  • Ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
  • El món editorial (producció, correcció, traducció, elaboració de diccionaris).
  • La crítica literària, la promoció literària i l'assessorament tècnic en agències literàries.
  • La recerca (universitats, instituts de filologia i lingüística, arxius i biblioteques).
  • Gestió cultural.
  • La societat de la informació (redacció i col·laboració en premsa, ràdio i televisió i redacció de continguts per a empreses d'Internet).
  • Serveis lingüístics.
  • Gabinets de normalització lingüística.
  • Indústries de la llengua i aplicacions de noves tecnologies.

Coordinador i equip de coordinació

María Machuca
93.581.23.40
coordinacio.grau.espanyol@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Matí

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21047
60
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4
Idioma: Català (10%) i castellà (90%).
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Presencial
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: Graduat/da en Llengua i Literatura Espanyoles
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició