Grau de Geografia i Ordenació del Territori (en línia)

A partir del curs 2018-2019 aquests estudis no oferiran noves places d'accés a primer

Informació general

Sortides professionals

El grau en Geografia i Ordenació del Territori forma tècnics/ques i especialistes que podran treballar, entre d'altres camps, en:
  • Gestió i Ordenació del Territori. Especialistes en planificació i gestió del territori, polítiques de les institucions públiques i privades (plans urbanístics, dictàmens cadastrals, gestors patrimonials i immobiliaris, etc.)
  • Estudis territorials. Especialistes en espais rurals i urbans i desenvolupament local (tècnic/a paisatgístic, dinamització local i regional, agent de cooperació, agent d'igualtat, etc.)
  • Cartografia. Especialistes en tècniques cartogràfiques i metodologies quantitatives (cartografia, big data, teledetecció, georeferenciació, col·laboració amb altres especialistes que tractin el territori,  etc.)
  • Consultories ambientals i professionals de l’entorn natural. Especialistes en temes mediambientals (medi ambient i prevenció de riscos, consultories mediambientals, gestió de parcs naturals, educació ambiental, etc.) i temes físics i naturals (meteorologia, hidrologia, consultories geològiques, biogeografia, etc.)
  • Anàlisi regional. Especialistes en anàlisi comarcal i regional i també de països i grans regions del món (recursos estratègics, geopolítica, etc.).
  • Demografia. Especialistes en temes de població i de demografia (demografia aplicada, geomàrqueting, etc.).
  • Ensenyament, divulgació i educació informal del territori.Especialistes en educació formant part del professorat de ciències socials o fent divulgació geogràfica (promoció turística, editorials, divulgació periodística, ensenyament, etc.)
  • Investigació territorial.Especialistes en diferents camps de la geografia que treballaran en instituts i centres de recerca o faran carrera universitària aprofundint en l’estudi de l’espai geogràfic.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Més informació