Presentació

El Grau en Genètica explora el camp científic de la Genètica i la Genòmica en tota la seva complexitat, fent èmfasi especial en els aspectes moleculars, però amb un caràcter molt interdisciplinari. La Genètica ha experimentat una expansió accelerada i afectarà de manera decisiva la biologia, la salut i la societat en general. Existeix un ventall cada cop més gran d’aplicacions de la genètica i una indústria biotecnològica basada en la genòmica i la genètica amb moltes expectatives. Les noves descobertes en aquests camps faran que s’incrementi la demanda d’especialistes en genètica. 

En l’àmbit espanyol s’estan creant noves empreses relacionades directament amb la genètica amb un pes cada cop més gran. Les industries farmacèutica, biomèdica i agroalimentària, la millora genètica vegetal i animal, els kits de diagnòstic, la genètica clínica, la reproducció assistida, la genètica forense, entre d’altres, són alguns sectors o subsectors on la demanda d’especialistes en genètica augmentarà.

El grau inclou assignatures de bioètica, de teoria de xarxes, de gestió empresarial i d’informàtica, entre d’altres. 

Entre les universitats que ja ofereixen aquests estudis s’hi troben la University of Manchester (RU), University of Leicester (UK), el University College of London (RU), la Universitat d’Edimburg (RU), la Cornell University (EUA) o la Universitat McGill (Canadà).

Perfil de l’estudiant

S'adreça a estudiants interessats per l'estudi de la base genètica de la vida i per les múltiples aplicacions derivades d'aquest coneixement.
El grau és adient tant per a estudiants que vulguin dedicar-se a la recerca bàsica i a la docència de la genètica i ciències afins, com per a estudiants que vulguin adquirir una formació més aplicada en els camps genòmic,  biomèdic, biotecnològic, farmacèutic, de millora agropecuària, d'indústria alimentària, de genètica forense i de bioètica, entre d'altres.
És molt recomanable tenir un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També, es recomana tenir coneixements d'anglès.

Sortides professionals

  • Investigació en genètica fent recerca bàsica, aplicada i/o clínica, en centres públics, empreses i/o hospitals.
  • Assessorament genètic d'individus i poblacions en empreses o serveis genètics de salut.
  • Direcció i assessoria científica d'empreses genòmiques, de diagnòstic genètic pre i postnatal, biotecnològiques (transgènics, recombinants, teràpia gènica) i farmacèutiques (fàrmacs a la carta, genotoxicitat).
  • Empreses de serveis genètics (seqüenciació, microxips, anàlisis genòmiques, bioinformàtica).
  • Educació i docència en universitats, centres d'ensenyament mitjà i institucions.
  • Millora genètica agropecuària.
  • Policia científica, medicina forense, proves de paternitat.
  • Control de qualitat de la indústria alimentària (traçabilitat, detecció de races, varietats, transgènics, etc.).
  • Institucions i empreses d'assessoria ambiental, diversitat genètica, conservació (zoològics, parcs naturals).
  • Divulgació i traducció científica especialitzada (diaris, revistes, editorials).

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

 Coordinadors de titulació

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Horaris (provisionals) curs 2018/2019

Primer: Primer semestre / Segon semestre

Segon: Primer semestre / Segon semestre

Tercer: Primer semestre / Segon semestre

Quart: Primer semestre / Segon semestre


Aules Docència Primer Semestre

Aules Docència Segon Semestre

Aules Avaluacions Primer Semestre
 
Aules Avaluacions Segon Semestre    

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Biociències
https://www.uab.cat/biociencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21035
65 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma:

Català, castellà i anglès.


Preu per crèdit: 35,77 euros

Presencial.


Període lectiu:

Anual.


Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Genètica
Biociències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició