Accés Grau en Genètica

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les
PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
11,950
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències

5,875

Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 7,700
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21035

Perfil de l’estudiant

S'adreça a estudiants interessats per l'estudi de la base genètica de la vida i per les múltiples aplicacions derivades d'aquest coneixement.
El grau és adient tant per a estudiants que vulguin dedicar-se a la recerca bàsica i a la docència de la genètica i ciències afins, com per a estudiants que vulguin adquirir una formació més aplicada en els camps genòmic,  biomèdic, biotecnològic, farmacèutic, de millora agropecuària, d'indústria alimentària, de genètica forense i de bioètica, entre d'altres.
És molt recomanable tenir un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També, es recomana tenir coneixements d'anglès.

Formació complementària

  • Física per a les ciències (15h).
  • Matemàtiques per a les ciències (15h).
  • Química per a les ciències (15h).

Taules d’adaptacions

Aquestes són les taules d'adaptacions de Genètica als diferents graus de la facultat pels estudiants que vulguin canviar d'estudis.

Taula de Biologia Ambiental a Genètica
Taula de Biologia a Genètica
Taula de Bioquímica a Genètica
Taula de Biotecnologia a Genètica
Taula de CC Biomèdiques a Genètica
Taula de Microbiologia a Genètica

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).