Pla d'estudis Grau en Genètica

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Genètica

Horaris

Horaris, Aules i Examens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Biologia Cel·lular i Histologia
 • Química
 • Matemàtiques
 • Microbiologia
 • Laboratori Integrat I
2n semestre
 • Biologia Animal i Vegetal
 • Bioquímica
 • Laboratori Integrat II
 • Genètica
 • Fisiologia Animal
1r semestre
 • Bioestadística
 • Ecologia
 • Biologia Molecular de Procariotes
 • Genètica Molecular d'Eucariotes
 • Citogenètica
 • Laboratori Integrat III
2n semestre
 • Laboratori Integrat IV 
 • Biologia del Desenvolupament
 • Genètica de Poblacions
 • Mutagènesi
 • Tècniques Instrumentals 
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Genòmica, Proteòmica i Interactòmica
 • Bioinformàtica
 • Genètica Quantitativa i Millora
 • Genètica Humana
 • Genètica i Reproducció
 • Laboratori Integrat V
2n semestre
 • Evolució
 • Diagnòstic Genètic Molecular
 • Genètica Mèdica
 • Biologia de Sistemes
 • Bioètica i Legislació
 • Laboratori Integrat VI 
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
 • Agrogenòmica / 6 cr.
 • Biologia Molecular i Biotecnologia de Plantes / 6 cr.
 • Immunologia / 6 cr.
 • Biologia Humana / 6 cr.
 • Control de l'Expressió Gènica en Eucariotes / 6 cr.
 • Economia i Gestió d'Empreses / 6 cr.
 • Gens i Ambient / 3 cr.
 • Genètica del Càncer / 6 cr.
 • Genòmica Microbiana / 6 cr.
 • Història de la Genètica / 3 cr.
 • Enginyeria Genètica de Microorganismes / 6 cr.
 • Perspectives Professionals de la Genètica / 6 cr.
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Teràpia Gènica i Cel·lular / 6 cr.
 •  Temes de la Ciència Actual / 6 cr.
 • Animals Transgènics / 6 cr.
 • Tècniques Reproductives / 3 cr.
 • Antropologia Forense /3 cr.
 • Vacunes i Fàrmacs / 6 cr.
 • Temes Actuals de la Bioinformàtica / 3 cr.

No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs.