Pla d'estudis Grau en Genètica

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101956 - Biologia animal i vegetal

 101955 - Biologia cel·lular i histologia

 101967 - Bioquímica

 101968 - Matemàtiques

 101953 - Microbiologia

 101957 - Química

 101952 - Fisiologia animal 

 101963 - Genètica

 101947 - Laboratori integrat I

 101946 - Laboratori integrat II

2n curs

 101965 - Bioestadística

 101954 - Ecologia

 101966 - Tècniques instrumentals

 101984 - Biologia del desenvolupament

 101982 - Biologia molecular de procariotes

 101964 - Citogenètica

 101959 - Genètica de poblacions

 104121 - Genètica Molecular d'Eucariotes

 101945 - Laboratori integrat III

 101944 - Laboratori integrat IV

 101980 - Mutagènesi

3r curs

 101938 - Bioètica i legislació

 101951 - Bioinformàtica

 101950 - Biologia de sistemes

 101973 - Diagnòstic genètic molecular

 101961 - Evolució

 101971 - Genètica humana

 104120 - Genètica i Reproducció

 101970 - Genètica mèdica

 101960 - Genètica quantitativa i millora

 101948 - Genòmica, proteòmica i interactòmica

 101943 - Laboratori integrat V

 101942 - Laboratori integrat VI

4t curs

 101976 - Treball de fi de grau

Optatives

 101939 - Agrogenòmica (2023-24)

 105061 - Animals Transgènics

 105063 - Antropologia Forense

 101975 - Biologia humana

 101979 - Biologia molecular i biotecnologia de plantes

 101978 - Control de l'expressió gènica en eucariotes

 101940 - Economia i gestió d'empreses

 101977 - Enginyeria genètica de microorganismes

 101972 - Genètica del càncer

 101949 - Genòmica microbiana

 101974 - Gens i ambient

 101962 - Història de la Genètica

 101981 - Immunologia

 101958 - Pràctiques externes

 105062 - Tècniques Reproductives

 105065 - Temes Actuals de la Bioinformàtica

 100092 - Temes de ciència actual

 101969 - Teràpia gènica i cel·lular

 105064 - Vacunes i Fàrmacs