Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les
PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Electrotècnia (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
  • Tecnologia Industrial (0,1)
11,754
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
7,700

Codi de preinscripció

21035

Perfil de l’estudiant

S'adreça a estudiants interessats per l'estudi de la base genètica de la vida i per les múltiples aplicacions derivades d'aquest coneixement.
El grau és adient tant per a estudiants que vulguin dedicar-se a la recerca bàsica i a la docència de la genètica i ciències afins, com per a estudiants que vulguin adquirir una formació més aplicada en els camps genòmic,  biomèdic, biotecnològic, farmacèutic, de millora agropecuària, d'indústria alimentària, de genètica forense i de bioètica, entre d'altres.
És molt recomanable tenir un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També, es recomana tenir coneixements d'anglès.

Formació complementària

  • Física per a científics.
  • Matemàtiques per a científics.
  • Química per a científics.

Taules d’adaptacions

Aquestes són les taules d'adaptacions de Genètica als diferents graus de la facultat pels estudiants que vulguin canviar d'estudis.

Taula de Biologia Ambiental a Genètica

Taula de Biologia a Genètica

Taula de Bioquímica a Genètica 

Taula de Biotecnologia a Genètica 

Taula de CC Biomèdiques a Genètica

Taula de Microbiologia a Genètica