Grau en Biotecnologia

Formació interdisciplinària en què s’integra el coneixement del funcionament i el potencial dels organismes vius, els mètodes de treball experimental, les aplicacions capdavanteres i els processos de producció

Informació general

 • Facultat de Biociències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 80
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 11,408
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%).

 • Calendari Acadèmic
 • Modalitat: Presencial.

La biotecnologia és l’aplicació de les ciències i de les tecnologies als organismes vius i als seus components cel·lulars o moleculars, amb la finalitat de conèixer-los més i de produir béns i serveis. És un camp en forta expansió que s’ha diversificat cap a àrees molt diverses, com ara la medicina i la salut, la producció agroalimentària, la producció industrial i el camp de l’energia i del medi ambient.

La formació que s’ofereix està en consonància amb la de les universitats europees i americanes més prestigioses en l'àmbit de les ciències de la vida, el que facilita als nostres alumnes la mobilitat internacional. Una mostra de l'excel·lent formació ve donada pel gran nombre d'empreses, institucions sanitàries i centres de recerca en els quals els nostres alumnes desenvolupen pràctiques professionals en l'últim any dels seus estudis.

La UAB va ser pionera en la implantació dels estudis de Biotecnologia a Espanya, impartits a la Facultat de Biociències, l'única que existeix a l'Estat. La biotecnologia, a més, juga un paper estratègic en la política de creació del bioclúster de la UAB.

Sortides professionals

Els processos biotecnològics són utilitzats en sectors molt diversos, d'entre els quals es poden destacar -fortament implantats en el nostre entorn- el farmacèutic i de la salut, l'alimentari, el de medi ambient i els combustibles.
 • Recerca, desenvolupament, producció i  gestió, tant en institucions públiques com en empreses privades del sector farmacèutic, de la salut, alimentari, del medi ambient, dels combustibles, etc.
 • Recerca, desenvolupament i producció en empreses biotecnològiques de les àrees farmacèutiques, veterinària, de química fina, agroalimentària o microelectrònica i en les seves línies de producció.
 • Disseny d'estratègies de màrqueting i comercialització de productes biotecnològics.
 • Àrees de gestió i de transferència de tecnologia en institucions públiques i privades.
 • Recerca a hospitals, laboratoris d'anàlisi i centres de recerca bàsica i aplicada a la salut humana i animal, amb derivacions cap a camps afins com la veterinària, el medi ambient o la microelectrònica.
 • Assessoria científica, professionals experts en documentació, divulgació en gabinets de comunicació, empreses, mitjans de comunicació o fundacions científiques.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Biotecnologia Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació