Presentació

El grau en Biotecnologia de la UAB té per objectiu proporcionar una formació interdisciplinària en què s’integri el coneixement del funcionament i el potencial dels organismes vius, els mètodes de treball experimental, les aplicacions capdavanteres i els processos de producció. Aquesta formació es complementa amb coneixements en els àmbits de la bioinformàtica, la bioètica, la legislació, l’economia i la gestió i la millora de la competència lingüística de l’anglès, especialment en l’ús de la terminologia específica.

La biotecnologia és l’aplicació de les ciències i de les tecnologies als organismes vius i als seus components cel·lulars o moleculars, amb la finalitat de conèixer-los més i de produir béns i serveis. És una disciplina integradora de la qual la humanitat s’ha beneficiat milers d’anys abans de rebre aquest nom, però els avenços més importants s’han produït en un període recent, impulsats pel desenvolupament de noves metodologies. És un camp en forta expansió que s’ha diversificat cap a àrees molt diverses, com ara la medicina i la salut, la producció agroalimentària, la producció industrial i el camp de l’energia i del medi ambient.

La formació que ofereix el Grau en Biotecnologia està en consonància amb la de les universitats europees i americanes més prestigioses en l'àmbit de les ciències de la vida, el que facilita als nostres alumnes la mobilitat internacional. Una mostra de l'excel·lent formació ve donada pel gran nombre d'empreses, institucions sanitàries i centres de recerca en els quals els nostres alumnes desenvolupen pràctiques professionals en l'últim any dels seus estudis.

La UAB va ser pionera en la implantació dels estudis de Biotecnologia a Espanya, impartits a la Facultat de Biociències, l'única que existeix a l'estat. La Facultat ha estat la primera al nostre país en implementar un potent ventall d'estudis relacionats amb les ciències de la vida: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Biologia Ambiental, Genètica, Microbiologia i Ciències Biomèdiques

La biotecnologia, a més, juga un paper estratègic en la política de creació de clúster de la UAB: el Bioclúster integra la generació de coneixement de la Universitat, l'explotació dels resultats de la recerca i la transferència a la societat en els camps de la biomedicina, la biociència i la biodiversitat.

Perfil de l’estudiant

Els estudiants que vulguin cursar aquests estudis han de tenir un perfil científic equilibrat, amb capacitat per al disseny experimental, una visió aplicada de la ciència i la tecnologia i una predisposició integradora de tots aquests aspectes per al disseny de processos a escala industrial. A més, han de ser persones amb capacitat de treball i una visió oberta, conscients que accedeixen a un camp en constant creixement, evolució i expansió.
Es molt recomanable tenir un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També, es recomana tenir coneixements d'anglès. 

Sortides professionals

Els processos biotecnològics són utilitzats en sectors molt diversos, d'entre els quals es poden destacar -fortament implantats en el nostre entorn- el farmacèutic i de la salut, l'alimentari, el de medi ambient i els combustibles.
El grau en Biotecnologia aporta una formació transversal que permet la incorporació al món del treball en els àmbits de la recerca, el desenvolupament, la producció i la gestió, tant en institucions públiques com en empreses privades.
Els graduats en Biotecnologia poden treballar en els departaments de recerca i desenvolupament d'una ampla gamma d'empreses biotecnològiques de les àrees farmacèutiques, veterinària, de química fina, agroalimentària o microelectrònica i en les seves línies de producció. També estan capacitats per al disseny d'estratègies de màrqueting i comercialització de productes biotecnològics, així com per exercir professionalment en àrees de gestió i de transferència de tecnologia.
En institucions de recerca o de l'àmbit de la salut, poden integrar-se en centres hospitalaris, laboratoris d'anàlisi i en centres de recerca bàsica i aplicada de salut humana i animal, amb derivacions cap a camps afins com la veterinària, el medi ambient o la microelectrònica.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

 Coordinadors de Titulació

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Horaris (provisionals) curs 2018/2019

Primer: Primer semestre  / Segon semestre 

Segon: Primer semestre  / Segon semestre 

Tercer: Primer semestre  / Segon semestre 

Quart: Primer semestre  / Segon semestre          Assignatures amb limitació de places


Aules Docència Primer Semestre

Aules Docència Segon Semestre

Aules Avaluacions Primer Semestre

Aules Avaluacions Segon Semestre
 

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Biociències
https://www.uab.cat/biociencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21012
80 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Biotecnologia
Biociències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició