Accés Grau en Biotecnologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 24-25
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
11,408
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21012

Perfil de l’estudiant

Els estudiants que vulguin cursar aquests estudis han de tenir un perfil científic equilibrat, amb capacitat per al disseny experimental, una visió aplicada de la ciència i la tecnologia i una predisposició integradora de tots aquests aspectes per al disseny de processos a escala industrial. A més, han de ser persones amb capacitat de treball i una visió oberta, conscients que accedeixen a un camp en constant creixement, evolució i expansió.
Es molt recomanable tenir un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També, es recomana tenir coneixements d'anglès. 

Taules d’adaptacions

Taula de reconeixement entre Genètica i Biotecnologia
Taula de reconeixement entre Biologia i Biotecnologia
Taula de reconeixement entre Microbiologia i Biotecnologia
Taula de reconeixement entre Bioquímica i Biotectecnologia
Taula de reconeixement entre Ciències Biomèdiques i Biotecnologia
Taula de reconeixement entre Biologia Ambiental i Biotecnologia
 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).