Grau en Bioquímica

El grau en Bioquímica forma professionals que disposin de les eines conceptuals i de les tècniques necessàries per a generar nous coneixements, en l'àmbit molecular, sobre els processos de transformació estructurals, metabòlics, energètics i d’informació que tenen lloc als éssers vius

Informació general

 • Facultat de Biociències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 60
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 11,362
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català (60%), castellà (35%) i anglès (5%).
 • Calendari Acadèmic
 • Modalitat: Presencial.

La bioquímica pretén explicar aquests processos en termes de les propietats i de les interaccions de les molècules que els componen. Es tracta d’una disciplina que obre la possibilitat de millores tècniques que es poden aplicar en camps molt diversos, des de la indústria farmacèutica i el diagnòstic i l'anàlisi clínics fins a l’alimentació i el medi ambient.

El grau en Bioquímica proporciona una formació bàsica en matemàtiques, física i química; continguts biològics bàsics, especialment en el marc cel·lular i molecular; coneixements generals de les diferents àrees de la bioquímica, com ara l’enginyeria de proteïnes, la regulació del metabolisme, la bioenergètica, la regulació de l’expressió gènica, l’estructura de les macromolècules o la bioquímica clínica, i aspectes metodològics, com ara les enginyeries genètica, de proteïnes, cel·lular, metabòlica i de sistemes.

Sortides professionals

Els graduats en bioquímica poden realitzar activitats laborals en àmbits molt diferents, de manera que tenen un ampli ventall de sortides professionals. De manera resumida podem citar:

 • Investigació en els sectors públic i privat, en centres de recerca o en empreses relacionades amb la bioquímica farmacèutica, la cosmètica, la química, la biotecnologia, l'agroalimentària i la clínica.
 • Gestió, producció, control de qualitat, màrqueting i vendes en empreses biotecnològiques (farmacèutiques, agroalimentàries, mediambientals)
 • Desenvolupament de producte i projectes en empreses biotecnològiques i al sector biosanitari (anàlisis clíniques, diagnòstic molecular, desenvolupament i seguiment de noves teràpies).
 • Docència en l'ensenyament secundari, escoles tècniques, escoles universitàries i universitats.
 • Assessoria científica, professionals experts en documentació, informació i divulgació de la bioquímica i dels seus avenços en gabinets de comunicació, empreses, fundacions científiques, mitjans de comunicació, etc.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Bioquímica Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació