Pla d'estudis Grau en Bioquímica

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Bioquímica

Horaris

Horaris, Aules i Examens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
-Biologia Cel·lular
-Fonaments de Química General
-Física
-Tècniques Instrumentals Bàsiques
-Matemàtiques
-Laboratori Integrat I
2n semestre
-Termodinàmica i Cinètica
-Laboratori Integrat II
-Microbiologia
-Química Orgànica dels Processos Bioquímics
-Bioquímica I
-Histologia
1r semestre
-Bioquímica II
-Genètica
-Química i Enginyeria de Proteïnes
-Bioestadística
-Tècniques Instrumentals Avançades
-Cultius Cel·lulars
-Laboratori Integrat III
2n semestre
-Laboratori Integrat IV
-Fisiologia Animal
-Biologia Molecular
-Virologia
-Biocatàlisi
-Fisiologia Vegetal
3r curs 4t curs
1r semestre
-Senyalització Cel·lular
-Bioenergètica
-Bioquímica Industrial
-Immunologia
-Tecnologia del DNA Recombinant
-Laboratori Integrat V
2n semestre
-Genòmica, Proteòmica i Interactòmica
-Bioquímica Clínica
-Bioinformàtica
-Laboratori Integrat VI
-Patologia Molecular
-Regulació Metabòlica
-Bioquímica: Aspectes Legals i Socials
-Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs  
-Pràctiques en Empreses i Institucions (*)
-Economia i Gestió
-Biologia Molecular i Biotecnologia de Plantes
-Fisiologia Vegetal Aplicada
-Microbiologia Molecular
-Endocrinologia
-Neuroquímica
-Biologia Molecular del Càncer
-Biologia Molecular i Cel·lular de Teixits
-Desenvolupament Animal i Tècniques de Manipulació Embrionària
-Animals Transgènics
-Teràpia Gènica
-Farmacologia Molecular
-Vacunes i Fàrmacs
-Biofísica de Membranes
-Espectroscòpia de Biomolècules
-Nanobiotecnologia
-Anàlisi Estructural Avançada
-Química Biomolecular
(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits.