Accés Grau en Bioquímica

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Biologia (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
11,362
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21011

Perfil de l’estudiant

Aquest grau s'adreça a estudiants interessats en l'estudi i l'anàlisi de l'organització i la funció dels sistemes biològics a escala molecular i de les aplicacions dels processos bioquímics.
És molt recomanable tenir un  bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, química, física. També, es recomana tenir coneixements d'anglès.

Taules d’adaptacions

Aquestes són les taules orientatives perles adaptacions des dels diferents graus de la facultat al grau de Bioquímica pels alumnes que vulguin canviar d'estudis.

Taula de Biologia Ambiental a Bioquímica

Taula de Biologia a Bioquímica

Taula de Biotecnologia a Bioquímica

Taula de CC Biomèdiques a Bioquímica

Taula de Genètica a Bioquímica

Taula de Microbiologia a Bioquímica

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).