Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Electrotècnia (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
  • Tecnologia Industrial (0,1)
11,338
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
5,000

Codi de preinscripció

21011

Perfil de l’estudiant

Aquest grau s'adreça a estudiants interessats en l'estudi i l'anàlisi de l'organització i la funció dels sistemes biològics a escala molecular i de les aplicacions dels processos bioquímics.
És molt recomanable tenir un  bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, química, física. També, es recomana tenir coneixements d'anglès.

Formació complementària

  • Física per a científics.
  • Matemàtiques per a científics.
  • Química per a científics.

Taules d’adaptacions

Aquestes són les taules orientatives perles adaptacions des dels diferents graus de la facultat al grau de Bioquímica pels alumnes que vulguin canviar d'estudis.

Taula de Biologia Ambiental a Bioquímica 

Taula de Biologia a Bioquímica 

Taula de Biotecnologia a Bioquímica

Taula de CC Biomèdiques a Bioquímica 

Taula de Genètica a Bioquímica 

Taula de Microbiologia a Bioquímica