Pla d'estudis Grau en Bioquímica

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100892 - Biologia cel·lular

 100877 - Bioquímica I

 100908 - Física

 100890 - Fonaments de la química general

 100872 - Matemàtiques

 100889 - Química orgànica dels processos bioquímics

 100888 - Termodinàmica i cinètica

 100870 - Histologia

 100886 - Laboratori integrat 1

 100885 - Laboratori integrat 2

 100875 - Microbiologia

 100879 - Tècniques instrumentals bàsiques

2n curs

 100876 - Bioquímica II

 100898 - Fisiologia animal 

 100891 - Genètica

 100867 - Biocatàlisi

 100910 - Bioestadística

 100858 - Biologia molecular

 100887 - Cultius cel·lulars

 100912 - Fisiologia vegetal

 100884 - Laboratori integrat 3

 100883 - Laboratori integrat 4

 100857 - Química i enginyeria de proteïnes

 100880 - Tècniques instrumentals avançades

 100873 - Virologia

3r curs

 100866 - Bioenergètica

 100894 - Bioinformàtica

 100897 - Bioquímica: aspectes legals i socials

 100871 - Bioquímica clínica

 100909 - Bioquímica industrial

 100893 - Genòmica, proteòmica i interactòmica

 100869 - Immunologia

 100882 - Laboratori integrat 5

 100881 - Laboratori integrat 6

 100868 - Patologia molecular

 100865 - Regulació metabòlica

 100864 - Senyalització cel·lular

 100856 - Tecnologia del DNA recombinant

4t curs

 100895 - Treball de final de grau

Optatives

 100907 - Anàlisi estructural avançada

 100903 - Animals transgènics

 100906 - Biofísica de membranes

 100863 - Biologia molecular del càncer

 100913 - Biologia molecular i biotecnologia de plantes

 100861 - Desenvolupament animal i tècniques de manipulació embrionària

 100896 - Economia i gestió

 100860 - Endocrinologia

 100905 - Espectroscòpia de biomolècules

 100902 - Farmacologia molecular

 100911 - Fisiologia vegetal aplicada

 100874 - Microbiologia molecular

 100904 - Nanobiotecnologia

 100859 - Neuroquímica

 100899 - Pràctiques en empreses i institucions

 100878 - Química biomolecular (2022-23)

 100901 - Teràpia gènica

 100900 - Vacunes i fàrmacs