Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100892 - Biologia cel·lular  CAT ESP ENG

100877 - Bioquímica I  CAT ESP ENG

100908 - Física  CAT ESP ENG

100890 - Fonaments de la química general  CAT ESP ENG

100872 - Matemàtiques  CAT ESP ENG

100889 - Química orgànica dels processos bioquímics  CAT ESP ENG

100888 - Termodinàmica i cinètica  CAT ESP ENG

100870 - Histologia  CAT ESP ENG

100886 - Laboratori integrat 1  CAT ESP ENG

100885 - Laboratori integrat 2  CAT ESP ENG

100875 - Microbiologia  CAT ESP ENG

100879 - Tècniques instrumentals bàsiques  CAT ESP ENG

2n curs

100876 - Bioquímica II  CAT ESP ENG

100898 - Fisiologia animal   CAT ESP ENG

100891 - Genètica  CAT ESP ENG

100867 - Biocatàlisi  CAT ESP ENG

100910 - Bioestadística  CAT ESP ENG

100858 - Biologia molecular  CAT ESP ENG

100887 - Cultius cel·lulars  CAT ESP ENG

100912 - Fisiologia vegetal  CAT ESP ENG

100884 - Laboratori integrat 3  CAT ESP ENG

100883 - Laboratori integrat 4  CAT ESP ENG

100857 - Química i enginyeria de proteïnes  CAT ESP ENG

100880 - Tècniques instrumentals avançades  CAT ESP ENG

100873 - Virologia  CAT ESP ENG

3r curs

100866 - Bioenergètica  CAT ESP ENG

100894 - Bioinformàtica  CAT ESP ENG

100871 - Bioquímica clínica  CAT ESP ENG

100909 - Bioquímica industrial  CAT ESP ENG

100897 - Bioquímica: aspectes legals i socials  CAT ESP ENG

100893 - Genòmica, proteòmica i interactòmica  CAT ESP ENG

100869 - Immunologia  CAT ESP ENG

100882 - Laboratori integrat 5  CAT ESP ENG

100881 - Laboratori integrat 6  CAT ESP ENG

100868 - Patologia molecular  CAT ESP ENG

100865 - Regulació metabòlica  CAT ESP ENG

100864 - Senyalització cel·lular  CAT ESP ENG

100856 - Tecnologia del DNA recombinant  CAT ESP ENG

4t curs

100895 - Treball de final de grau  CAT ESP ENG

Optatives

100907 - Anàlisi estructural avançada  CAT ESP ENG

100903 - Animals transgènics  CAT ESP ENG

100906 - Biofísica de membranes  CAT ESP ENG

100863 - Biologia molecular del càncer  CAT ESP ENG

100913 - Biologia molecular i biotecnologia de plantes  CAT ESP ENG

100862 - Biologia molecular i cel·lular de teixits  CAT(2018-19)

100861 - Desenvolupament animal i tècniques de manipulació embrionària  CAT ESP ENG

100896 - Economia i gestió  CAT ESP ENG

100860 - Endocrinologia  CAT ESP ENG

100905 - Espectroscòpia de biomolècules  CAT ESP ENG

100902 - Farmacologia molecular  CAT ESP ENG

100911 - Fisiologia vegetal aplicada  CAT ESP ENG

100874 - Microbiologia molecular  CAT ESP ENG

100904 - Nanobiotecnologia  CAT ESP ENG

100859 - Neuroquímica  CAT ESP ENG

100899 - Pràctiques en empreses i institucions  CAT ESP ENG

100878 - Química biomolecular  CAT ESP ENG

100901 - Teràpia gènica  CAT ESP ENG

100900 - Vacunes i fàrmacs  CAT ESP ENG