Grau en Ciències Ambientals

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest grau. Consulta tota la informació de la nova versió del grau en Ciències Ambientals.

Informació general

  • Facultat de Ciències
  • Campus de Bellaterra
  • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
  • Places: 60
  • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,762
  • Preu per crèdit: 18,46 euros
  • Idioma: Català (70%), castellà (20%) i anglès (10%).

  • Calendari acadèmic
  • Modalitat: Presencial.
Ciències Ambientals a la UAB

T’interessa conèixer els efectes dels processos naturals i no naturals i les interaccions dels components físics del planeta sobre el medi ambient? El grau en Ciències Ambientals de la UAB ofereix un bon coneixement en biologia, física, química, matemàtiques, enginyeria, geografia i ecologia i també aprofundeix en economia, empresa, ciències polítiques, dret i sociologia. És un grau únic respecte a la resta de graus de CA de l’entorn.

En el grau es fan treballs de camp i de laboratori, gestió de dades i interpretació de mapes cartogràfics. Té un programa de pràctiques en empresa i diversos programes d’intercanvi amb universitats internacionals de renom. Els 48 crèdits d’assignatures optatives permeten aprofundir en àrees més específiques: la generació d’energies renovables, la sostenibilitat de les ciutats, el canvi climàtic, la gestió de recursos i espais naturals, la remediació i conservació, l’educació, etc.

El grau de CA de la UAB és el més multidisciplinari i amb més experiència de tot l’Estat, amb professorat reconegut i expert en l’àmbit i continuïtat en estudis de màster i doctorat, tant dins d’un dels millors centres de recerca internacionals en ciències ambientals, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), com en altres grups de recerca de la UAB.

Sortides professionals

L'estudi del medi ambient és un camp en plena expansió ocupacional. Les sortides professionals d'un ambientòleg són:

- Gestió del medi natural i urbà (agroturisme, biomassa, desenvolupament rural sostenible; gestió i assessoria a l’administració; estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals; avaluació de l’impacte ambiental de projectes; desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental; ordenació territorial i planificació estratègica; estudi, planificació i prevenció en salut i risc ambientals).
- Tecnologia ambiental (prevenció, anàlisi, control i tractament de la contaminació; disseny i desenvolupament de productes i serveis ecoeficients i ecoinnovadors; arquitectura, urbanisme i mobilitat sostenibles; assessorament i gestió ambientals a l’empresa; seguretat i higiene industrials; auditoria ambiental).
- Recursos naturals, energètics i hídrics (estudi, anàlisi i gestió de recursos naturals; eficiència energètica i energies renovables; gestió i aprofitament dels residus i els subproductes; gestió de recursos hídrics).
- Comunicació i educació ambiental (docència; sensibilització i comunicació ambientals; assessorament al tercer sector i organitzacions no governamentals; negociació, participació i mediació en conflictes ambientals).
- Recerca ambiental desenvolupada tant a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals com en diversos departaments del campus de la UAB (Química, Física, Geologia, Enginyeria, Geografia i Biociències): biodiversitat, riscos biològics, agroecologia i etnologia; canvi climàtic i global, geociències marines i oceanografia; ecologia industrial, anàlisi de cicle de vida i ecodisseny; economia ecològica, sociologia ambiental i polítiques públiques; empresa i medi ambient, comptabilitat ambiental i responsabilitat social corporativa; aspectes socials, territorials, tecnològics i ambientals en la gestió de l’aigua i l’energia; monitoratge ambiental, contaminació i aerobiologia.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Empreses i/o institucions del 2010-11: Ajuntament Tiana, CREAF, Agència Local Ecologia Urbana de Barcelona, MP BATA, Departament Medi Ambient i Habitatge, Estudi Xavier Mayor, Cyclus BCN, UTE COPISA-Acciona Agua, Neró Vital Tec, Urbe Enginova, Cadagua, IPSOM, Aigües Ter Llobregat, Uniland Cementera, Avenir Consulting, Ecostudi Sima, Ajuntament Ripollet, ENDESA Generación, Cartonajes del penedés, Ajuntament Gavà, CESPA, ACCIONATURA, Universitat de Girona, Gestió i serveis Trade Center, Sarradal Sargatal

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació