Pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals

Treball de fi de grau

El treball de fi de grau té com a objectiu plantejar als alumnes de Ciències Ambientals fer un projecte orientat a resoldre problemes ambientals del nostre entorn. Així mateix, facilita l’assimilació per part dels alumnes d’una cultura del projecte de medi ambient, i dotar-los d’eines que els permetin desenvolupar-lo. A més, és bona eina per integrar els diferents vectors ambientals estudiats en altres assignatures cursades durant la carrera i permet introduir dinàmiques als estudiants que els ajudin a interrelacionar-se amb professionals de l’empresa privada, de l’administració i la universitat,del medi ambient, del patrimoni natural, dels espais naturals protegits i equipaments, de la comunicació i l’educació ambiental i la tecnologia, entre d'altres.

Es tracta d'una assignatura de 12 crèdits i per poder cursar-la amb qualitat es recomana no estar matriculat a més de dues o tres assignatures durant el semestre. Es recomana assistir al primer dia de classe amb tres temes pre-seleccionats i es recomana venir amb els grups (d'unes 4 persones) ja formats.

En el cas de TFG Singulars, es prioritzen els treballs en parella. Us convidem a contactar amb els professors que proposen els TFG Singular per saber-ne més detalls i poder concretar la vostra proposta.

Guia Treball Final de Grau

 

Equip i Guia Docent
Enginyeria (DEQBA): Xavier Font Segura - xavier.font@uab.cat

 

  • Xavier Font
  • Ernest Marco Urres
  • Eduard Ariza Sole
  • Martí Boada Juncà
  • Marc Parés
  • Carles Martínez Gasol (extern a la UAB)

Consulta la guia docent del Treball de Fi de Grau (TFG) de CCAA.