Grau en Ciències Ambientals

Una formació global, integral i interdisciplinària per abordar els reptes mediambientals de la societat actual, basada en les interaccions entre les ciències naturals, la tecnologia i les ciències socials

Informació general

  • Facultat de Ciències
  • Campus de Bellaterra
  • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
  • Places: 63
  • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,546
  • Preu per crèdit: 18,46 euros
  • Idioma: Català (70%), castellà (20%) i anglès (10%).

  • Calendari acadèmic
  • Modalitat: Presencial.
Grau en Ciències Ambientals

T’interessa conèixer els efectes dels processos naturals i l'acció humana, així com de les seves interaccions, sobre el medi ambient? El nou grau ofereix un bon coneixement en diversos àmbits de les ciències naturals, de la tecnologia i de les ciències socials i respon a la integració correcta d'aquests coneixements a través d'assignatures transversals. Destaquen les assignatures que anomenem Projectes Integals (PI), amb un caràcter principalment pràctic. En aquest sentit, és un grau únic respecte de la resta de graus en CCAA de l’entorn.

El grau combina la formació d'aula amb treballs de camp, individuals i en equip, i la formació al laboratori i incorpora un seguit d'eines imprescincibles per als professionals, com ara la gestió de dades, la creació i la interpretació de mapes i la divulgació i comunicació.

Les assignatures optatives ofereixen temes d'interès ben actual que permeten aprofundir en àrees més específiques, en àmbits més científics o en àmbits més de gestió de la societat i el territori. A més, s'ofereix un programa de pràctiques professionals en empresa força ampli, així com diversos programes d'intercanvi amb universitats de renom.

El grau en CCAA de la UAB és el més multidisciplinari i amb més experiència de tot l’Estat, amb professorat reconegut i expert en l’àmbit i continuïtat en estudis de màster i doctorat, tant dins d’un dels millors centres de recerca internacionals en ciències ambientals, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), com en altres grups.

Sortides professionals

- Gestió del medi natural: agroturisme, biomassa, desenvolupament rural sostenible, etc.
- Gestió del medi urbà: gestió i assessoria; estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals; avaluació de l’impacte ambiental de projectes; legislació ambiental; ordenació territorial i planificació estratègica; prevenció en salut i risc ambientals, etc.
- Tecnologia ambiental: prevenció, anàlisi, control i tractament de la contaminació; gestió de residus urbans i industrials i del cicle de l'aigua; disseny i desenvolupament de productes i serveis ecoeficients i ecoinnovadors; seguretat i higiene industrials; auditoria ambiental, etc.
- Recursos naturals, energètics i hídrics: estudi, anàlisi i gestió de recursos naturals; eficiència energètica i energies renovables; gestió i aprofitament dels residus i els subproductes, etc.
- Comunicació i educació ambiental: docència; sensibilització i comunicació ambientals; assessorament al tercer sector i organitzacions no governamentals; negociació i mediació en conflictes ambientals.
- Recerca ambiental: biodiversitat i riscos biològics; geociències marines; contaminació; anàlisi del cicle de vida; economia ecològica, sociologia ambiental; gestió de l’aigua i l’energia, etc. 

 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Empreses i/o institucions del 2010-11: Ajuntament Tiana, CREAF, Agència Local Ecologia Urbana de Barcelona, MP BATA, Departament Medi Ambient i Habitatge, Estudi Xavier Mayor, Cyclus BCN, UTE COPISA-Acciona Agua, Neró Vital Tec, Urbe Enginova, Cadagua, IPSOM, Aigües Ter Llobregat, Uniland Cementera, Avenir Consulting, Ecostudi Sima, Ajuntament Ripollet, ENDESA Generación, Cartonajes del penedés, Ajuntament Gavà, CESPA, ACCIONATURA, Universitat de Girona, Gestió i serveis Trade Center, Sarradal Sargatal

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Ciències Ambientals

Més informació