Matrícula Grau en Ciències Ambientals

Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Del 20 de juliol al 5 de setembre de 2023

Verificació de l'horari d'automatrícula

 

ALUMNAT CANVI DE PLA

Termini automatrícula: setembre 2023 (a determinar)

Important: l'alumnat que hagi sol·licitat el canvi de pla d'estudis (info: Extinció del estudis) rebrà un correu electrònic de la Gestió Acadèmica informant-lo sobre l'adaptació del seu expedient al nou pla, juntament amb les instruccions i termini en què podrà formalitzar l'automatrícula al setembre.

Formulari de sol·licitud

Formulari automatrícula Pla nou

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

Dimarts 12 de setembre de 2023.

Informació relacionada

Avís sobre els horaris i dates d'exàmens: 

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació. 
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 7 de setembre
 

Treball de Fi de Grau 
Es podrà matricular el Treball de Fi de Grau per automatrícula. 

Defensa febrer 2024: data límit de matrícula 17 de novembre de 2023
Defensa juny /setembre 2024: data límit de matrícula  19 d’abril de 2024
 

Pràctiques Externes  

L’assignatura de Pràctiques¿s’ha de matricular a la gestió acadèmica un cop hagueu formalitzat la matrícula de la resta d’assignatures per automatrícula. Cal sol·licitar Cita Prèvia

Conseqüències de l'impagament de la matrícula

Ordre SEPA de Domiciliació

Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques

Informació important per a becaris

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens