Accés Grau en Ciències Ambientals

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS (*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
9,546
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències ---
Altres Acreditació professional + 40 anys  
Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es convaliden fins a 36 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS de Gestió Forestal i del Medi Natural, Educació i Control Ambiental, Química Ambiental, Salut Ambiental, Química i Salut Ambiental i, Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics. Més informació.

Codi de preinscripció

21147

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant que vulgui accedir a aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:
- Interès pel medi ambient: canvi climàtic, energies renovables, gestió d'espais naturals i urbans, control de la contaminació
- Curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva
- Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
- Capacitat de comprensió abstracta.
- Interès per la recerca i l'experimentació.
- Ordre, rigor i mètode a l'hora de treballar de manera interdisciplinària.
- Bona preparació bàsica de ciències i interès per les ciències socials.
- Coneixements d'anglès.
Es recomana haver cursat assignatures de ciències al batxillerat, especialment matemàtiques, física i química.

Formació complementària

A l'inici de setembre, les facultats de Ciències i de Biociències organitzen cursos preparatoris de matemàtiques per a les ciències, de 20 hores, i cursos preparatoris de física (nivell bàsic i nivell consolidació) i de química per a les ciències, de 15 hores, dirigits a l'alumnat de nou ingrés que necessiti cobrir mancances de formació.

Més informació. 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).