Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)
8,134
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,625
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

5,000
6,950

Codi de preinscripció

21086

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Capacitat de comprensió lectora i facilitat en l'expressió oral i escrita.
 • Facilitat per treballar en grup i elevat interès per l'estudi.
 • Coneixements o, si més no, interessos relacionats amb les ciències socials, especialment els vinculats a qüestions socials.
 • Sensibilitat per la justícia i per la participació en les institucions públiques.

Aquestes qüestions es relacionen amb les competències que es requereixen per a la pràctica jurídica, i que s'aniran adquirint durant els estudis. Així i tot, resulta realment oportú que les bases d'aquestes competències estiguin inicialment assumides per part de l'alumnat que vulgui optar als estudis de Dret.

Formació complementària

 • Divendres del dret: descobrint el món del dret. Activitat adreçada a estudiants de batxillerat que vulguin apropar-se al món del dret i la justícia, i conèixer com s'estudia el dret, tot desfent mites sobre aquests estudis.
 • Cursos d'estiu de la UAB organitzats per la Facultat i l'ICE dirigits a estudiants de batxillerat:
  - Simulació parlamentària a la UAB
  - Vine a debatre a la UAB
  - Vine a descobrir el dret a la UAB
  - Afecta la fiscalitat al nostre dia a dia?

Taules d’adaptacions

Taula d’adaptaci? del pla d’estudis de la Llicenciatura en Dret (2001) al pla d’estudis de Grau