Accés Grau en Relacions Internacionals

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS
Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Cultura Audiovisual (0,1)
 • Dibuix Artístic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Física (0,1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0,2)
 • Grec (0,1)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Història de l'Art (0,1)
 • Llatí (0,1)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
 • Química (0,1)
11,828
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 7,000 CAT / 8,170 NO CAT
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

Codi de preinscripció

21123

Perfil de l’estudiant

Les persones que vulguin cursar aquests estudis han d’estar interessades en la vida internacional, concretament en les diferents manifestacions polítiques, diplomàtiques, socioeconòmiques, de seguretat, mediambientals i culturals, habitualment entrellaçades en l’actual món globalitzat.

Han de ser persones disposades a conèixer i a incidir en les principals manifestacions de la societat internacional i transnacional, caracteritzada per la interacció d’actors públics i privats en un entorn on les regles del joc són menys determinants que en la política interna. Cal també, però, que estiguin interessades a conèixer les principals manifestacions de la política interna (institucions i sistemes, comportaments polítics individuals i col·lectius, idees i moviments socials).

Per cursar aquest grau es recomana tenir esperit crític, interessos amplis, transversals i integradors i capacitat d’anàlisi i de síntesi de dades. Finalment, un bon nivell d’expressió oral i escrita i de coneixements de la llengua anglesa de nivell B2, adquirits abans o durant la carrera, els permetrà optimitzar el seu aprenentatge i, posteriorment, rendibilitzar els estudis en l’exercici professional. Cal recordar que un 50 % de les assignatures, aproximadament, s’ofereixen en anglès.

Formació complementària

Curs propedèutic sobre Mètodes quantitatius per a estudiants de relacions internacionals i de ciència política i gestió pública (15h).
 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).