Pla d'estudis Grau en Relacions Internacionals

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101100 - Ciència política

 101077 - Economia política

 101105 - Fonaments de sociologia

 104508 - Història Econòmica Mundial

 101099 - Política i món contemporani

 101091 - Relacions Internacionals

2n curs

 101119 - Dret internacional públic

 101086 - Economia i comerç internacional

 101113 - Anàlisi de les polítiques públiques

 101083 - Institucions i política de la Unió Europea

 101104 - Metodologia de l'anàlisi política

 104514 - Processos Electorals en el Món

 104475 - Seguretat Internacional 

 101090 - Sistema internacional contemporani

 101089 - Teoria de les relacions internacionals

3r curs

 104474 - Sistema Jurídic de la Unión Europea

 101097 - Anàlisi de polítiques exteriors

 101096 - Anàlisi i resolució de conflictes

 101144 - El canvi social i la globalització

 104476 - La Democràcia en un Món Global

 101095 - Organitzacions internacionals

 101081 - Política comparada I

 101080 - Política comparada II

 101093 - Política internacional europea (2022-23)

 101107 - Polítiques comunitàries

Optatives

 104481 - Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària

 101098 - Demografia

 104482 - Migracions Internacionals

 101094 - Política exterior espanyola

 104479 - Política Internacional del Medi Ambient 

 104484 - Pràctiques Professionals (2022-23)

 101092 - Problemes actuals de les relacions internacionals

 101526 - Relacions internacionals de l'Àsia Oriental

 104477 - Relacions Internacionals de l'Orient Mitjà

 104483 - Religions i Política Global

 104480 -  Protecció Internacional dels Drets Humans