Grau en Relacions Internacionals

Tot fenomen polític i social està travessat per vectors internacionals —del vot i la feina al clima, passant per les accions d’empreses i governs— i construeix una mirada global per entendre el món i intervenir-hi

Informació general

Grau de Relacions Internacionals

El grau de Relacions Internacionals està pensat per a persones que estiguin interessades a entendre en la vida internacional i intervenir-hi, en les seves diferents manifestacions polítiques, diplomàtiques, socioeconòmiques, ambientals i de seguretat, habitualment entrellaçades en un món globalitzat com l’actual.

El grau s’imparteix combinant anglès (50% dels crèdits), català i castellà i proporciona una formació analítica, empírica i pràctica i ofereix als estudiants una àmplia oferta de possibilitats de mobilitat internacional i pràctiques laborals, com la resta de graus de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

Aquest és l’únic grau en Relacions Internacionals del sistema universitari català impartit per una universitat pública, i a més té lloc en l’única Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de Catalunya. La Facultat hi aporta l’experiència docent acumulada durant anys en el marc de l’itinerari de Relacions Internacionals del grau de Ciència Política i Gestió Pública i el grup de docents i investigadors especialitzats en relacions internacionals més important de Catalunya i un dels més importants de l’estat.

Es recomana tenir un nivell d’anglès equivalent a B2, adquirit abans o a l’inici de la carrera.

Sortides professionals

Les persones graduades tenen moltes possibilitats d’ocupabilitat com a conseqüència de la doble orientació, acadèmica i professional, d’aquesta titulació, i també pel creixent interès i demanda en l’àmbit públic i privat de persones formades en temes internacionals.
  • Administracions públiques de tots els nivells (de local a estatal) que tinguin la voluntat o necessitat d'intervenir en polítiques, programes i accions europees i internacionals per tal de desenvolupar les seves competències.
  • Agents privats (organitzacions empresarials, organitzacions de la societat civil) que es trobin en una situació anàloga.
  • Organitzacions internacionals i institucions de la UE.
  • Associacions, ONGs i lobbys internacionals o representats davant de les institucions de la UE.
  • Els graduats estan en bones condicions d'iniciar el camí que els pot portar a la carrera diplomàtica.

Com a referència, les persones titulades de la menció de Relacions Internacionals del grau en Ciència Política i Gestió Pública, del màster de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, i del doctorat Politics, Policies and International Relations, tots impartits des de fa anys a la Facultat, abans del nou grau, tenen càrrecs rellevants en el Parlament Europeu (com a parlamentaris o tècnics), en la Comissió Europea, en la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat i a les Nacions Unides i altres organismes internacionals.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Relacions Internacionals Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació