Presentació

Grau de Relacions Internacionals
El grau en Relacions Internacionals de la UAB és l'únic del sistema universitari català impartit per una universitat pública en l'única Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de Catalunya, creada el 1986. El grau en Ciència Política i Gestió Pública sempre ha tingut un itinerari de Relacions Internacionals, el més seguit pels estudiants. A partir del curs 2018-2019, la Facultat ofereix el grau en Relacions Internacionals i també el grau en Ciència Política i Gestió Pública. Cal dir, a més, que la UAB, i en concret la Facultat, compta amb el grup de docents i investigadors especialitzats en Relacions Internacionals més important de Catalunya en nombre i en qualitat, i el segon més important de l’Estat.
 
El grau, que s’imparteix combinant anglès, català i castellà, proporciona una formació analítica, empírica i pràctica, amb una orientació científica i alhora professionalitzadora, i, com la resta de la Facultat, ofereix moltes possibilitats de mobilitat internacional durant els estudis.

Els estudis s’estructuren de manera que puguin assolir-se quatre objectius principals:
  1. Una formació bàsica que permet a l’estudiant conèixer, comprendre i analitzar amb rigor la realitat política internacional, en les diferents dimensions i àrees, actors i interaccions, tant interestatals com transnacionals.
  2. Proporcionar les habilitats metodològiques i instrumentals necessàries per intervenir en la societat internacional i transnacional, un entorn canviant i multilingüe que exigeix perspectives multidisciplinàries i reciclatge constant.
  3. Fomentar l’assumpció dels valors democràtics propis de persones lliures i respectuoses amb els drets humans, la igualtat d’oportunitats, el respecte pel medi ambient i la resolució pacífica dels conflictes.
  4. Una formació integral en els diversos àmbits de la disciplina per tal de consolidar un perfil professional plural, tant acadèmic i de recerca com en l’àmbit administratiu i professional.

Perfil de l’estudiant

Les persones que vulguin cursar aquests estudis han d’estar interessades en la vida internacional, concretament en les diferents manifestacions polítiques, diplomàtiques, socioeconòmiques, de seguretat, mediambientals i culturals, habitualment entrellaçades en l’actual món globalitzat.

Han de ser persones disposades a conèixer i a incidir en les principals manifestacions de la societat internacional i transnacional, caracteritzada per la interacció d’actors públics i privats en un entorn on les regles del joc són menys determinants que en la política interna. Cal també, però, que estiguin interessades a conèixer les principals manifestacions de la política interna (institucions i sistemes, comportaments polítics individuals i col·lectius, idees i moviments socials).

Per cursar aquest grau es recomana tenir esperit crític, interessos amplis, transversals i integradors i capacitat d’anàlisi i de síntesi de dades. Finalment, un bon nivell d’expressió oral i escrita i de coneixements de la llengua anglesa de nivell B2, adquirits abans o durant la carrera, els permetrà optimitzar el seu aprenentatge i, posteriorment, rendibilitzar els estudis en l’exercici professional. Cal recordar que un 50 % de les assignatures, aproximadament, s’ofereixen en anglès.

Sortides professionals

Les persones graduades tenen moltes possibilitats d’ocupabilitat com a conseqüència de la doble orientació, acadèmica i professional, d’aquesta titulació, i també pel creixent interès i demanda en l’àmbit públic i privat de persones formades en temes internacionals.

Poden exercir professionalment en l’àmbit públic, en institucions espanyoles i organitzacions de diferents àmbits, nacionals i internacionals, en empreses privades i en el món de les organitzacions no governamentals i solidàries. També tenen les condicions adients per optar pel camí de la docència o la diplomacia.

Com a referència, les persones titulades de la menció de Relacions Internacionals del grau en Ciència Política i Gestió Pública, del màster de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, i del doctorat Politics, Policies and International Relations, tots impartits des de fa anys a la Facultat, abans del nou grau, tenen càrrecs rellevants en el Parlament Europeu (com a parlamentaris o tècnics), en la Comissió Europea, en la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat i a les Nacions Unides i altres organismes internacionals.

Coordinador i equip de coordinació

Dr. Oriol Costa Fernández   Tel. 93 581 1726  Oriol.Costa@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Les activitats d’avaluació utilitzades a la titulació són: lliurament de treballs i informes, controls de lectura de textos, exàmens, defensa oral de pràctiques, assistència i participació activa a classe, projecte, informe d’evolució i memòria del treball de final de grau, pòster, resum executiu i presentació pública del TFG, memòria de pràctiques, informe del tutor de l’empresa.
 
Addicionalment, cal dir que hi ha una coordinació de la titulació i un equip orientador i de seguiment de l’alumnat des que entra a la Facultat, que és especialment amatent i actiu per tal d’assessorar els nous alumnes els dos primers anys.

Horaris

Matí i tarda

Pot consultar-se més avall l'horari del 1r Curs del Grau de Relacions Internacionals.

Calendari del curs 2018-2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
https://www.uab.cat/politiques-sociologia/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21123
50 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Angles, català i castellà.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes: A la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia s'iniciarà la docència el 12 de setembre del 2018.
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi:

Dedicació a temps complet. També s'ha previst la possibilitat d'un règim a temps parcial.

Títol que s'obté: graduat/da en Relacions Internacionals
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició