Accés Grau en Medicina (UAB-UPF)

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 20-21
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,2)
 • Física (0,2)
 • Química (0,2)
13,042
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 6,220
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
 9,660

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant de Medicina és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Vocació.
 • Dedicació.
 • Responsabilitat i observació.
 • Autodisciplina.
 • Memòria visual i auditiva.
 • Capacitat d'anàlisi.
 • Dots psicològics.
 • Domini de la comunicació.
 • Habilitat per a la presa de decisions.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).