Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,2)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,1)
 • Química (0,2)
12,704
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 6,250
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
 9,309

Codi de preinscripció

91901

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant de Medicina és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Vocació.
 • Dedicació.
 • Responsabilitat i observació.
 • Autodisciplina.
 • Memòria visual i auditiva.
 • Capacitat d'anàlisi.
 • Dots psicològics.
 • Domini de la comunicació.
 • Habilitat per a la presa de decisions.