Pla d'estudis Grau en Medicina (UAB-UPF)

Competències bàsiques

  • Formació profunda en les bases biològiques, socials i comunitàries de la medicina. Per assolir-la, cal un coneixement profund de les disciplines de la nova biologia, que han de permetre els avenços diagnòstics i terapèutics del futur. A més, cal una especial consideració per les bases socials de la malaltia i per les bases poblacionals de la salut.
  • Desenvolupament d'un raonament clínic competent. Els anys del cicle clínic no han de suposar una acumulació exclusiva de coneixements descontextualitzats sense una comprensió adient de com s'han d'aplicar a la pràctica clínica. En graduar-se, el metge ha de ser capaç d'orientar els diagnòstics i de resoldre terapèuticament les situacions que, per la seva prevalença i importància, són la pràctica habitual del metge generalista.
  • Compromís social i ètic de la professió mèdica. Aquest és un objectiu irrenunciable en els nous graduats, que cal assolir amb la formació en matèries que han estat majoritàriament absents, de manera explícita, dels plans d'estudis de medicina i en l'ampli desenvolupament d'altres que ja s'hi troben presents.
  • Consideració humanista de la professió. Un metge no serà un bon professional si no disposa d'una visió de la seva activitat que vagi més enllà de la consideració biològica de la malaltia. Per comprendre millor els seus pacients, cal que tingui un bon coneixement de la importància del fet d'emmalaltir i de les diferents maneres culturals d'interpretar la malaltia. A més, és necessari que tingui una actitud més procliu a entendre les situacions generades per la pèrdua de la salut i la manera com influeix en les persones.