Accés Grau en Física i Grau en Química

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Geologia i Ciències Ambientals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia i Enginyeria (0,1)
11,978
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències ---
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  


Es convaliden des de 33 fins a 51 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit als estudis des dels CFGS següents: Química Ambiental, Química Industrial, Indústries de Procés Químic, Anàlisi i Control i Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat.

Codi de preinscripció

21100

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquestes titulacions és el d'una persona amb les característiques següents:
 • Curiositat, capacitat d'observació, d'anàlisi dels fenòmens i habilitat deductiva.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
 • Capacitat de comprensió abstracta.
 • Interès per la recerca i l'experimentació.
 • Interès per les noves tecnologies.
 • Certa facilitat per les matemàtiques.
 • Ordre, rigor i mètode en el treball.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química, i també coneixements d'anglès.
 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).