Presentació

La doble titulació de Física i Química de la Universitat Autònoma de Barcelona

El doble grau en Física i Química proporciona una formació de màxim nivell i de qualitat que combina el domini de la física amb el coneixement profund de la matèria que proporciona la química, en termes de composició, propietats i reactivitat a escala atòmica i molecular. Amb la doble titulació, l'estudiant adquireix una base científica sòlida sobre els conceptes bàsics de la física i de la química, tant en l'aspecte teòric com en l’experimental i el pràctic.

L'estudiant obté una formació científica interdisciplinària que li proporciona una capacitat d'anàlisi i d'abstracció i unes habilitats pràctiques per abordar els reptes professionals amb eficàcia en els camps acadèmic, científic i tecnològic.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquestes titulacions és el d'una persona amb les característiques següents:
 • Curiositat, capacitat d'observació, d'anàlisi dels fenòmens i habilitat deductiva.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
 • Capacitat de comprensió abstracta.
 • Interès per la recerca i l'experimentació.
 • Interès per les noves tecnologies.
 • Certa facilitat per les matemàtiques.
 • Ordre, rigor i mètode en el treball.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química, i també coneixements d'anglès.
 

Sortides professionals

Les activitats professionals dels graduats en Física i en Química, fora de l'àmbit de la docència i de la recerca es duen a terme, fonamentalment, en les àrees següents:
 • L'administració pública en diferents nivells.
 • La consultoria (energia, materials, medi ambient).
 • La informàtica i les telecomunicacions.
 • El sector privat químic, tant de producció com de comercialització.
 • La indústria (òptica, nous materials, farmacèutica).
 • La medicina (instal·lacions radioactives, instruments d'exploració, química biomolecular).

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

HORARIS 

Calendari acadèmic

CALENDARI ACADÈMIC 2017/2018

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències
https://www.uab.cat/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21100
20 places
Nombre de crèdits: 343 ECTS
Durada: 5 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 35,77
Presencial.
Període lectiu: Semestral /anual
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Física i graduat/da en Química
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició