Grau en Física i Grau en Química

Proporciona la formació de màxim nivell i qualitat per a futurs professionals que combina el domini de la física amb el coneixement profund dels canvis a la matèria de la química

Informació general

 • Facultat de Ciències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 5 cursos - 343 crèdits
 • Places: 20
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 11,978
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català, castellà i anglès.
 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial.
La doble titulació de Física i Química de la Universitat Autònoma de Barcelona

El doble grau en Física i Química és un pla d’estudis únic a Catalunya que condueix a l’obtenció d’aquestes dues titulacions en només 5 anys, la qual cosa et permetrà:

 • Aprendre els fonaments bàsics que proporciona la física per entendre la natura, les seves relacions i poder fer-ne prediccions.
 • Formar-te en l’estudi de la composició, propietats i reaccions de la matèria que proporciona la química.
 • Accedir a les sortides professionals tant dels graduats en Física com dels graduats en Química.
 • Beneficiar-te d’una base científica sòlida en dues disciplines complementàries com són la física i la química per tal de dur a terme estudis de postgrau especialitzats i fer recerca en àmbits frontera, com són la ciència de materials, la nanociència i la nanotecnologia o la química computacional.
 • Gaudir d’un entorn de recerca de qualitat internacional, tant pel que fa als departaments de Física i de Química de la UAB com als centres punters en aquests àmbits amb què col·laborem i que estan situats al nostre voltant (ICMAB, CNM, ICN2, IFAE, IEEC, IBB i Sincrotró ALBA).
 • Anar d’intercanvi a universitats arreu del món i fer pràctiques en empreses i institucions de recerca.

Sortides professionals

Les activitats professionals dels graduats en Física i en Química, fora de l'àmbit de la docència i de la recerca es duen a terme, fonamentalment, en les àrees següents:
 • L'administració pública en diferents nivells.
 • La consultoria (energia, materials, medi ambient).
 • La informàtica i les telecomunicacions.
 • El sector privat químic, tant de producció com de comercialització.
 • La indústria (òptica, nous materials, farmacèutica).
 • La medicina (instal·lacions radioactives, instruments d'exploració, química biomolecular).

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Més informació