Accés Grau en Enginyeria Informàtica

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS (*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Electrotècnia (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,2)
9,734
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia 5,000
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  


(*) Als alumnes que hi accedeixen des dels CFGS d'Administració de Sistemes Informàtics, d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, de Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, de Desenvolupament d'Aplicacions Web i de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, se'ls poden reconèixer 15 crèdits de la titulació. Més informació.

Codi de preinscripció

21071

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant amb interès a fer aquests estudis són: 
 • Base sòlida de matemàtiques (que caldria haver cursat en els estudis previs).
 • Capacitat de raonament lògic i sentit de l'organització.
 • Interès pels avenços tecnològics i la recerca (ganes d'innovar).
 • Capacitat d'adaptar-se a les noves situacions, mètodes i tecnologies.
 • Facilitat per treballar en un equip multidisciplinari.
 • Imaginació, curiositat i creativitat. 
És recomanable un bon nivell d'anglès.

Formació complementària

 • Taller de matemàtiques per a enginyeries, alumnes amb Batxillerat científic (21h).
 • Taller de matemàtiques per a enginyeries, alumnes sense Batxillerat científic (21h).
 • Tallers d'electricitat i electrònica per a estudiants d'enginyeria (14h).
 • Introducció a la programació: llenguatge C (20h).

Més informació.

Taules d’adaptacions

Taula d'adaptació des de l'Enginyeria Informàtica
Taula d'adaptació des de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Taula d'adaptació des de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).