Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS (*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Electrotècnia (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
7,412
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
Acreditació professional + 40 anys
---
5,000

(*) Als alumnes que hi accedeixen des dels CFGS d'Administració de Sistemes Informàtics, d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, de Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, de Desenvolupament d'Aplicacions Web i de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, se'ls poden reconèixer 15 crèdits de la titulació. Més informació.

Codi de preinscripció

21071

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant amb interès a fer aquests estudis són: 
 • Base sòlida de matemàtiques (que caldria haver cursat en els estudis previs).
 • Capacitat de raonament lògic i sentit de l'organització.
 • Interès pels avenços tecnològics i la recerca (ganes d'innovar).
 • Capacitat d'adaptar-se a les noves situacions, mètodes i tecnologies.
 • Facilitat per treballar en un equip multidisciplinari.
 • Imaginació, curiositat i creativitat. 
És recomanable un bon nivell d'anglès.

Formació complementària

 • Tallers de Matemàtiques per a les enginyeries.
 • Tallers d'Electricitat i Electrònica per a enginyers.
 • Introducció a la programació: llenguatge C.
  Més informació: a l'apartat "Matrícula de 1r curs"-"La teva matrícula"-"Informació relacionada".

Taules d’adaptacions

Taula d'adaptació des de l'Enginyeria Informàtica

Taula d'adaptació des de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Taula d'adaptació des de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió