Matrícula Grau en Enginyeria Informàtica

Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

DIA I HORA D'AUTOMATRÍCULA
El període general d'automatrícula és del 23 al 30 de juliol de 2020. I de l'1 al 4 de setembre de 2020.
Podreu consultar el dia i hora exactes d'activació i desactivació de l'automatrícula a partir del dimecres 22 de juliol a les 14h, aproximadament, a Verificació de l'horari d'automatrícula.

És important que feu l'automatrícua tan aviat com sigui possible ja que hi ha un nombre màxim de places en assignatures, grups i mencions.

L'ordre d'activació de l'automatrícula es fa segons el següent sistema de citacions per baremació d'expedient, en el qual es defineixen intervals en funció del nombre de crèdits superats (inclosos els reconeguts), i dins de cada interval (independentment del nombre de crèdits superats) ordenades de major a menor nota mitjana de l'expedient acadèmic:

Primer interval.- alumnat amb 114 o més crèdits superats
Segon interval.- 108 a 113 crèdits superats
Tercer interval.- 102 a 107 crèdits superats
Quart interval.- 96 a 101 crèdits superats
Cinquè interval.- 90 a 95 crèdits superats
Sisè interval.- 0 a 89 crèdits superats

MENCIONS
Recordeu que a 3r curs cal triar la menció del pla d'estudis que es desitgi d'entre les que tinguin més places disponibles. Podeu completar la matrícula amb assignaturse optatives de 4t curs, sempre que compliu els requisits.

Les persones que no pugueu arribar a fer una matrícula amb el nombre de crèdits desitjats segons el vostre règim de dedicació (parcial o total), per manca de places en les assignatures obligatòries de la menció que estigueu cursant o en optatives de quart curs d'una altra menció, podeu enviar-nos la vostra proposta a ga.enginyeria@uab.cat.

SUPORT AUTOMATRÍCULA
Si teniu alguna anomalia en el moment de fer la matrícula, poseu-vos en contacte amb la Gestió Acadèmica, al més aviat possible, al telèfon 93 586 8477 (de 9 a 14h i de 15 a 17h) o a l'adreça electrònica ga.enginyeria@uab.cat..

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Informació relacionada

I IMPORTANT T

  • Si disposeu d'algun certificat de gratuïtat que us doni dret a deduccions en el preu de la matrícula, i no consta al vostre expedient, cal enviar-lo al més aviat possible a documentacio.matricula.enginyeria@uab.cat, abans de fer l'automatrícula. En cas contrari, caldrà formalitzar i abonar la matrícula sense descompte i, posteriorment, presentar una sol·licitud formal que s'estudiarà per a la seva resolució. Recordeu que disposeu de diferents modalitats de pagament de la matrícula.
  • Tingueu en compte el nombre mínim i màxim de crèdits que heu de matricular, les regles de progressió de matrícula, les regles de règim de permanència i resta de normativa. Qualsevol anomalia d'aquest tipus en el vostre expedient us farà perdre el dret a fer l'automatrícula en el període previst, amb les conseqüències que se'n derivin (manca de places a mencions o assignatures, etc.)
  • Si esteu en el darrer curs, caldrà que matriculeu tots els crèdits que us manquen per finalitzar o el mínim que marca la normativa. Si compteu amb crèdits que voleu reconèixer contacteu amb ga.enginyeria@uab.cat. El reconeixement de crèdits posterior no dona dret a la devolució d'import d'altres assignatures.


* Consulta les recomanacions de matrícula, per als estudiants que optin per la via de dedicació a temps parcial.

BEQUES: Consulteu les condicions per matricular-se com a estudiant becari\ària condicional.