Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Període d'automatrícula:

De les 9h del dilluns dia 22 de juliol de 2019 fins a les 17h del dimarts 30 de juliol de 2019; i de les 9h del dilluns 2 de setembre de 2019 fins a les 17h del divendres 6 de setembre de 2019,
segons el Sistema de Citacions per Baremació d'expedient, que assigna dia i hora a partir del qual l'estudiant pot accedir lliurement a la seva automatrícula - agost tancat -.

Podreu consultar el dia i hora exactes d'obertura d'automatrícula a partir de la del divendres 19 de juliol de 2019 a la tarda des del següent enllaç (columna 'Horari'). La consulta NO SERÀ VÀLIDA abans de la data indicada. És important que feu l'automatrícua tan aviat com sigui possible ja que hi ha un nombre màxim de places en assignatures i grups.

L'activació de l'automatrícula es fa segons un sistema de citacions per baremació d'expedient, en el qual es defineixen tandes en funció del nombre de crèdits superats (inclosos els reconeguts), i dins de cada interval ordenats de major a menor nota mitjana de l'expedient acadèmic:


Primera tanda.- alumnat amb 114 o més crèdits superats
Segona tanda.- 108 a 113 crèdits superats
Tercera tanda.- 102 a 107 crèdits superats
Quarta tanda.- 96 a 101 crèdits superats
Cinquena tanda.- 90 a 95 crèdits superats
Sisena tanda.- 0 a 89 crèdits superats


Mencions
Recordeu que les assignatures de 3r curs que matriculeu us fixaran la menció que obligatòriament cal completar per a obtenir el títol de graduat/ada. Tan bon punt matriculeu una assignatura pertanyent a una única menció, us quedarà fixada i només podreu matricular assignatures, a 3r curs, d'aquella menció. Hi ha 3 assignatures de 3r (12 crèdits) que són obligatòries i comunes a totes les mencions (aquestes no fixen la menció). Tots els 60 crèdits (12 crèdits comuns + 48 crèdits de menció) de 3r curs són de tipus obligatori. A quart curs podreu cursar fins a 42 crèdits optatius d'altres mencions.

Consulteu l'estructura del pla d'estudis i les condicions per matricular-se.

AVÍS IMPORTANT: Si teniu alguna anomalia en el moment de fer la matrícula, poseu-vos en contacte amb la Gestió Acadèmica, al més aviat possible, al telèfon 93 586 8477 o a l'adreça electrònica ga.enginyeria@uab.cat.

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Informació relacionada

I M P O R T A N T :
Recordeu que que NO podreu modificar les dades de família nombrosa i altres gratuïtats en el moment de l'automatícula. Cal fer·ho a la Gestió Acadèmica ABANS DE L'AUTOMATRÍCULA, prèvia cita

Si és el vostre darrer curs, cal matricular tots els crèdits pendents o bé el nombre mínim de crèdits segons el règim de dedicació.

* Consulta les recomanacions de matricula, per als estudiants que optin per la via de dedicació a temps parcial.

A V Í S: Informació sobre beques