Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103801 - Àlgebra  CAT ESP ENG

103802 - Càlcul  CAT ESP ENG

102771 - Electricitat i Electrònica  CAT ESP ENG

103806 - Fonaments d'Informàtica  CAT ESP ENG

102765 - Fonaments dels Computadors  CAT ESP ENG

102772 - Matemàtica Discreta  CAT ESP ENG

102764 - Metodologia de la Programació  CAT ESP ENG

103807 - Organització i Gestió d'Empreses  CAT ESP ENG

103805 - Fonaments d'Enginyeria  CAT ESP ENG

2n curs

103803 - Estadística  CAT ESP ENG

102775 - Arquitectura de computadors  CAT ESP ENG

102744 - Bases de Dades  CAT ESP ENG

102743 - Enginyeria del Software  CAT ESP ENG

102774 - Estructura de Computadors  CAT ESP ENG

102769 - Informació i Seguretat  CAT ESP ENG

102768 - Intel·ligència Artificial  CAT ESP ENG

102767 - Laboratori de Programació  CAT ESP ENG

102747 - Sistemes Operatius  CAT ESP ENG

102746 - Xarxes  CAT ESP ENG

3r curs

102783 - Anàlisi i Disseny d'Algorismes  CAT ESP ENG

102787 - Aprenentatge Computacional  CAT ESP ENG

102790 - Arquitectura i Tecnologies de Software  CAT ESP ENG

102778 - Arquitectures Avançades  CAT ESP ENG

102782 - Compiladors  CAT ESP ENG

102777 - Computació d'Altes Prestacions  CAT ESP ENG

102786 - Coneixement, Raonament i Incertesa  CAT ESP ENG

102759 - Disseny de Software  CAT ESP ENG

103804 - Ètica per a l'Enginyeria  CAT ESP ENG

102773 - Fonaments de Tecnologia de la Informació  CAT ESP ENG

102757 - Garantia de la Informació i Seguretat  CAT ESP ENG

102789 - Gestió del Desenvolupament de Software  CAT ESP ENG

102741 - Gestió i Administració de Bases de Dades  CAT ESP ENG

102776 - Gestió i Administració de Xarxes  CAT ESP ENG

102751 - Infraestructura i Tecnologia de Xarxes  CAT ESP ENG

102794 - Integració Hardware/Software  CAT ESP ENG

102788 - Laboratori Integrat de Software  CAT ESP ENG

102745 - Legislació  CAT ESP ENG

102793 - Microprocessadors i Perifèrics  CAT ESP ENG

102781 - Models de Qualitat en la Gestió de les TIC  CAT ESP ENG

102792 - Prototipatge de Sistemes Encastats  CAT ESP ENG

102763 - Requisits del Software  CAT ESP ENG

102785 - Robòtica, Llenguatge i Planificació  CAT ESP ENG

102752 - Sistemes d'Informació  CAT ESP ENG

102740 - Sistemes Distribuïts  CAT ESP ENG

102791 - Sistemes Encastats  CAT ESP ENG

102750 - Sistemes i Tecnologies Web  CAT ESP ENG

102754 - Sistemes Multimèdia  CAT ESP ENG

102749 - Tecnologies Avançades d'Internet  CAT ESP ENG

102742 - Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i Web  CAT ESP ENG

102758 - Test i Qualitat del Software  CAT ESP ENG

102784 - Visió per Computador  CAT ESP ENG

102753 - Visualització Gràfica Interactiva  CAT ESP ENG

4t curs

102760 - Gestió de Projectes  CAT ESP ENG

102748 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

102783 - Anàlisi i Disseny d'Algorismes  CAT ESP ENG

102762 - Anglès Professional I  CAT ESP ENG

102761 - Anglès Professional II  CAT ESP ENG

102787 - Aprenentatge Computacional  CAT ESP ENG

102790 - Arquitectura i Tecnologies de Software  CAT ESP ENG

102778 - Arquitectures Avançades  CAT ESP ENG

102782 - Compiladors  CAT ESP ENG

102777 - Computació d'Altes Prestacions  CAT ESP ENG

102786 - Coneixement, Raonament i Incertesa  CAT ESP ENG

102759 - Disseny de Software  CAT ESP ENG

102773 - Fonaments de Tecnologia de la Informació  CAT ESP ENG

102757 - Garantia de la Informació i Seguretat  CAT ESP ENG

102789 - Gestió del Desenvolupament de Software  CAT ESP ENG

102741 - Gestió i Administració de Bases de Dades  CAT ESP ENG

102776 - Gestió i Administració de Xarxes  CAT ESP ENG

102751 - Infraestructura i Tecnologia de Xarxes  CAT ESP ENG

102794 - Integració Hardware/Software  CAT ESP ENG

102788 - Laboratori Integrat de Software  CAT ESP ENG

102793 - Microprocessadors i Perifèrics  CAT ESP ENG

102781 - Models de Qualitat en la Gestió de les TIC  CAT ESP ENG

103983 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

102792 - Prototipatge de Sistemes Encastats  CAT ESP ENG

102763 - Requisits del Software  CAT ESP ENG

102785 - Robòtica, Llenguatge i Planificació  CAT ESP ENG

102752 - Sistemes d'Informació  CAT ESP ENG

102740 - Sistemes Distribuïts  CAT ESP ENG

102791 - Sistemes Encastats  CAT ESP ENG

102750 - Sistemes i Tecnologies Web  CAT ESP ENG

102754 - Sistemes Multimèdia  CAT ESP ENG

102749 - Tecnologies Avançades d'Internet  CAT ESP ENG

102770 - Tendències Actuals  CAT ESP ENG

102758 - Test i Qualitat del Software  CAT ESP ENG

102784 - Visió per Computador  CAT ESP ENG

102753 - Visualització Gràfica Interactiva  CAT ESP ENG