Codi de preinscripció

21127

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:
 • Interès per les matemàtiques i la física
 • Coneixements d’informàtica
 • Facilitat per al càlcul
 • Sentit pràctic, de l’organització i del mètode
 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi
 • Visió espacial i atenció al detall
 • Bona habilitat manual
 • Interès per la recerca
 • Coneixements bàsics d’anglès
 • Sensibilitat vers el medi ambient
 • Creativitat

Formació complementària

Les assignatures de física i matemàtiques aporten els recursos i eines necessaris per permetre l'anivellament de coneixements previs.
Curs de reforç: Càlcul Bàsic, curs de repàs i anivellament de matemàtiques de nivell universitari, durant el primer semestre, amb una periodicitat de 2 hores setmanals.