Accés Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,2)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Electrotècnia (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,2)
5,000
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

(*) Als alumnes que han cursat alguns dels CFGS se'ls podran reconèixer entre 18 i 49 crèdits. Consulteu el document explicatiu aquí.

Codi de preinscripció

21127

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:
 • Interès per les matemàtiques i la física
 • Coneixements d’informàtica
 • Facilitat per al càlcul
 • Sentit pràctic, de l’organització i del mètode
 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi
 • Visió espacial i atenció al detall
 • Bona habilitat manual
 • Interès per la recerca
 • Coneixements bàsics d’anglès
 • Sensibilitat vers el medi ambient
 • Creativitat

Formació complementària

Les assignatures de física i matemàtiques aporten els recursos i eines necessaris per permetre l'anivellament de coneixements previs.
Curs de reforç: Càlcul Bàsic, curs de repàs i anivellament de matemàtiques de nivell universitari, durant el primer semestre, amb una periodicitat de 2 hores setmanals.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).