Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica

Esdevindràs l’enginyer o enginyera que dissenya instal·lacions de generació amb fonts d'energia renovable i que sap utilitzar l'energia amb criteris d'eficiència que minimitzin l'impacte ambiental

Informació general

Com a graduat o graduada en Energies Renovables i Eficiència Energètica coneixeràs les fonts d'energies renovables actuals, com són la hidràulica, l’eòlica, la fotovoltaica, la geotèrmica, la solar tèrmica, la solar termoelèctrica (concentrated solar power, CSP) i la biomassa; tindràs una orientació cap a la cerca de noves fonts d'energia i la tecnologia que aquestes impliquen, i podràs dissenyar, implantar i mantenir processos energètics en la generació d'electricitat i la connexió a la xarxa, el transport i l'emmagatzematge de l'energia elèctrica, aportant solucions per optimitzar tot procés amb mesures d'estalvi i ús eficient de l'energia. També et formaràs en els camps capdavanters de les microxarxes elèctriques intel·ligents, l’internet de les coses, el vehicle elèctric, i les microenergies i el harvesting.

A l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià t’acompanyarem en el camí d’esdevenir enginyer amb el nostre estil «Engineering by doing», un estil que es fonamenta en l’aprenentatge basat en competències i que s’aplica donant un pes destacat a les activitats actives, sobretot la realització de projectes integrats en equip i de pràctiques a l’empresa amb un aprenentatge significatiu.

Sortides professionals

Aquest títol et proporciona la formació necessària per a gestionar fonts energètiques, així com la distribució i l'ús eficient. Els àmbits del sector energètic poden ser molt diversos:

  • Centrals de generació d'energies renovables: solar tèrmica i fotovoltaica, eòlica, hidràulica, biomassa, geotèrmica i mareomotriu.
  • Transport i distribució de l'energia de manera eficient.
  • Control i emmagatzematge de l'energia segons els sistemes tecnològics actuals,  per exemple en el mercat creixent del vehicle sostenible, les ciutats intel·ligents, l'internet de les coses i les microenergies i el harvesting.
  • Concepció, disseny, elaboració i manteniment d'instal·lacions eficients en l'ús de l'energia tant elèctrica com tèrmica.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Horaris de les pràctiques

L'horari de pràctiques està totalment integrat en l'horari docent.

Beques

Consulta les beques de col·laboració i d'ajut a l'estudi de la Fundació Rinaldi aquí.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica