Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica

Presentació

Esdevindràs l'enginyer o enginyera que dissenya instal·lacions de generació amb fonts d'energia renovable i que sap utilitzar l'energia amb criteris d'eficiència que minimitzin l'impacte ambiental.

Com a graduat o graduada en Energies Renovables i Eficiència Energètica coneixeràs les fonts d'energies renovables actuals, com són la hidràulica, l'eòlica, la fotovoltaica, la geotèrmica, la solar tèrmica, la solar termoelèctrica (CSP) i la biomassa; tindràs una orientació cap a la cerca de noves fonts d'energia i la tecnologia que aquestes impliquen, i podràs dissenyar, implantar i mantenir processos energètics en la generació d'electricitat i la connexió a la xarxa, el transport i l'emmagatzematge de l'energia elèctrica, aportant solucions per optimitzar tot procés amb mesures d'estalvi i ús eficient de l'energia.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:
 • Interès per les matemàtiques i la física
 • Coneixements d’informàtica
 • Facilitat per al càlcul
 • Sentit pràctic, de l’organització i del mètode
 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi
 • Visió espacial i atenció al detall
 • Bona habilitat manual
 • Interès per la recerca
 • Coneixements bàsics d’anglès
 • Sensibilitat vers el medi ambient
 • Creativitat

Sortides professionals

Aquest títol et proporciona la formació necessària per a gestionar fonts energètiques, així com la distribució i l'ús eficient. Els àmbits del sector energètic poden ser molt diversos:
 • Centrals de generació d'energies renovables: solar tèrmica i fotovoltaica, eòlica, hidràulica, biomassa, geotèrmica i maremotriu.
 • Transport i distribució de l'energia de manera eficient.
 • Control i emmagatzematge de l'energia segons els sistemes tecnològics actuals, com per exemple en el mercat creixent del vehicle sostenible i les smart cities.
 • Concepció, disseny, elaboració i manteniment d'instal·lacions eficients en l'ús de l'energia tant elèctrica com tèrmica.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (centre adscrit)
http://www.euss.es/
Codi de preinscripció: Per determinar.
50 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: català (50 %), castellà (30 %) i anglès (20 %)
Preu per crèdit: 112,07 euros
presencial
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet. Possibilitat de via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició