Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica Nou

Esdevindràs l’enginyer o enginyera que dissenya instal·lacions de generació amb fonts d'energia renovable i que sap utilitzar l'energia amb criteris d'eficiència que minimitzin l'impacte ambiental

Com a graduat o graduada en Energies Renovables i Eficiència Energètica coneixeràs les fonts d'energies renovables actuals, com són la hidràulica, l’eòlica, la fotovoltaica, la geotèrmica, la solar tèrmica, la solar termoelèctrica (concentrated solar power, CSP) i la biomassa; tindràs una orientació cap a la cerca de noves fonts d'energia i la tecnologia que aquestes impliquen, i podràs dissenyar, implantar i mantenir processos energètics en la generació d'electricitat i la connexió a la xarxa, el transport i l'emmagatzematge de l'energia elèctrica, aportant solucions per optimitzar tot procés amb mesures d'estalvi i ús eficient de l'energia.

A l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià t’acompanyarem en el camí d’esdevenir enginyer amb el nostre estil «Engineering by doing», un estil que es fonamenta en l’aprenentatge basat en competències i que s’aplica donant un pes destacat a les activitats actives, sobretot la realització de projectes integrats en equip i de pràctiques a l’empresa amb un aprenentatge significatiu.

Sortides professionals

Aquest títol et proporciona la formació necessària per a gestionar fonts energètiques, així com la distribució i l'ús eficient. Els àmbits del sector energètic poden ser molt diversos:
  • Centrals de generació d'energies renovables: solar tèrmica i fotovoltaica, eòlica, hidràulica, biomassa, geotèrmica i maremotriu.
  • Transport i distribució de l'energia de manera eficient.
  • Control i emmagatzematge de l'energia segons els sistemes tecnològics actuals, com per exemple en el mercat creixent del vehicle sostenible i les smart cities.
  • Concepció, disseny, elaboració i manteniment d'instal·lacions eficients en l'ús de l'energia tant elèctrica com tèrmica.

"A l'EUSS s'aconsegueix un ambient familiar, el contacte amb els professors és de tu a tu i les idees de futur cada vegada les tens més clares"
Marialejandra Mendoza

Programes de mobilitat

Pràctiques

Horaris de les pràctiques

L'horari de pràctiques està totalment integrat en l'horari docent.

Qualitat