Accés Grau en Biologia Ambiental

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 24-25
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències Generals (0,1)
  • Geologia i Ciències Ambientals (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
10,744
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències ---
Altres Proves + de 45 anys ---  
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21008

Perfil de l’estudiant

El grau s'adreça a persones que tinguin interès a dedicar-se a l'àmbit dels serveis mediambientals, la gestió i la recerca bàsica i la indústria en temes relacionats amb la biologia i el medi ambient.
És molt recomanable tenir un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També, es recomana tenir coneixements d'anglès. 

Taules d’adaptacions

Aquestes són les taules orientatives per les adaptacions des dels diferents graus de la facultat al grau de Biologia Ambiental pels alumnes que vulguin canviar d'estudis.

Taula de Biologia  a Biologia Ambiental

Taula de Bioquímica a Biologia Ambiental

Taula de Biotecnologia a Biologia Ambiental

Taula de CC Biomèdiques a Biologia Ambiental

Taula de Genètica a Biologia Ambiental

Taula de Microbiologia a Biologia Ambiental

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).