Pla d'estudis Grau en Biologia Ambiental

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100811 - Bioestadística (2021-22)

 100855 - Biologia cel·lular i histologia (2021-22)

 100812 - Bioquímica (2021-22)

 100854 - Ecologia (2021-22)

 100853 - Genètica (2021-22)

 100814 - Matemàtiques (2021-22)

 100838 - Medi físic (2021-22)

 100846 - Química (2021-22)

 100851 - Zoologia (2021-22)

 100829 - Prospecció del medi natural (2021-22)

2n curs

 100852 - Microbiologia (2021-22)

 100837 - Ampliació de Zoologia (2021-22)

 100832 - Anàlisi de cartografia ambiental (2021-22)

 100845 - Biologia de la conservació (2021-22)

 100840 - Botànica (2021-22)

 100817 - Edafologia (2021-22)

 100834 - Fisiologia animal comparada i ambiental (2021-22)

 100823 - Fisiologia vegetal (2021-22)

 100822 - Fisiologia vegetal ambiental (2021-22)

3r curs

 100831 - Anàlisi de la vegetació (2021-22)

 100830 - Biologia marina (2021-22)

 100820 - Ciències de la biosfera (2021-22)

 100825 - Ecologia microbiana (2021-22)

 100818 - Ecotoxicologia i contaminació (2021-22)

 100844 - Estudi de casos de biologia ambiental (2021-22)

 100828 - Filogènia i evolució (2021-22)

 100843 - Gestió de recursos animals i plagues (2021-22)

 100827 - Micologia (2021-22)

 100842 - Valoració d'espècies i ecosistemes (2021-22)

4t curs

 100815 - Treball de final de grau (2021-22)

Optatives

 105782 - Agrogenòmica (2021-22)

 100836 - Biologia humana (2021-22)

 100849 - Biologia i diversitat d'artròpodes (2021-22)

 100841 - Biologia i diversitat de les fanerògames (2021-22)

 100850 - Biologia i diversitat de vertebrats terrestres (2021-22)

 100848 - Biologia i diversitat d'invertebrats no artròpodes (2021-22)

 100835 - Comportament animal (2021-22)

 100839 - Ecologia, evolució i diversitat de les criptògames (2021-22)

 100819 - Ecologia forestal (2021-22)

 105781 - Economia i Gestió d'Empreses (2021-22)

 100821 - Fisiologia vegetal aplicada (2021-22)

 100847 - Ictiologia (2021-22)

 100826 - Micologia aplicada (2021-22)

 100824 - Microbiologia ambiental (2021-22)

 100833 - Parasitologia (2021-22)

 100813 - Pràcticum en empreses o institucions (2021-22)

 105780 - Primatologia (2021-22)

 100816 - Protecció de sòls (2021-22)