Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100811 - Bioestadística  CAT ESP ENG

100855 - Biologia cel·lular i histologia  CAT ESP ENG

100812 - Bioquímica  CAT ESP ENG

100854 - Ecologia  CAT ESP ENG

100853 - Genètica  CAT ESP ENG

100814 - Matemàtiques  CAT ESP ENG

100838 - Medi físic  CAT ESP ENG

100846 - Química  CAT ESP ENG

100851 - Zoologia  CAT ESP ENG

100829 - Prospecció del medi natural  CAT ESP ENG

2n curs

100852 - Microbiologia  CAT ESP ENG

100837 - Ampliació de Zoologia  CAT ESP ENG

100832 - Anàlisi de cartografia ambiental  CAT ESP ENG

100845 - Biologia de la conservació  CAT ESP ENG

100840 - Botànica  CAT ESP ENG

100817 - Edafologia  CAT ESP ENG

100834 - Fisiologia animal comparada i ambiental  CAT ESP ENG

100823 - Fisiologia vegetal  CAT ESP ENG

100822 - Fisiologia vegetal ambiental  CAT ESP ENG

3r curs

100831 - Anàlisi de la vegetació  CAT ESP ENG

100830 - Biologia marina  CAT ESP ENG

100820 - Ciències de la biosfera  CAT ESP ENG

100825 - Ecologia microbiana  CAT ESP ENG

100818 - Ecotoxicologia i contaminació  CAT ESP ENG

100844 - Estudi de casos de biologia ambiental  CAT ESP ENG

100828 - Filogènia i evolució  CAT ESP ENG

100843 - Gestió de recursos animals i plagues  CAT ESP ENG

100827 - Micologia  CAT ESP ENG

100842 - Valoració d'espècies i ecosistemes  CAT ESP ENG

4t curs

100815 - Treball de final de grau  CAT ESP ENG

Optatives

105782 - Agrogenòmica  CAT ESP ENG

100836 - Biologia humana  CAT ESP ENG

100849 - Biologia i diversitat d'artròpodes  CAT ESP ENG

100848 - Biologia i diversitat d'invertebrats no artròpodes  CAT ESP ENG

100841 - Biologia i diversitat de les fanerògames  CAT ESP ENG

100850 - Biologia i diversitat de vertebrats terrestres  CAT ESP ENG

100835 - Comportament animal  CAT ESP ENG

100819 - Ecologia forestal  CAT ESP ENG

100839 - Ecologia, evolució i diversitat de les criptògames  CAT ESP ENG

105781 - Economia i Gestió d'Empreses  CAT ESP ENG

100821 - Fisiologia vegetal aplicada  CAT ESP ENG

100847 - Ictiologia  CAT ESP ENG

100826 - Micologia aplicada  CAT ESP ENG

100824 - Microbiologia ambiental  CAT ESP ENG

100833 - Parasitologia  CAT ESP ENG

100813 - Pràcticum en empreses o institucions  CAT ESP ENG

105780 - Primatologia  CAT ESP ENG

100816 - Protecció de sòls  CAT ESP ENG