Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,2)
  • Electrotècnia (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
  • Tecnologia Industrial (0,1)
10,644
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
5,000
 

Codi de preinscripció

21008

Perfil de l’estudiant

El grau s'adreça a persones que tinguin interès a dedicar-se a l'àmbit dels serveis mediambientals, la gestió i la recerca bàsica i la indústria en temes relacionats amb la biologia i el medi ambient.
És molt recomanable tenir un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També, es recomana tenir coneixements d'anglès. 

Formació complementària

  • Física per a científics
  • Matemàtiques per a científics
  • Química per a científics

Taules d’adaptacions

Aquestes són les taules orientatives per les adaptacions des dels diferents graus de la facultat al grau de Biologia Ambiental pels alumnes que vulguin canviar d'estudis.

Taula de Biologia  a Biologia Ambiental 

Taula de Bioquímica a Biologia Ambiental 

Taula de Biotecnologia a Biologia Ambiental 

Taula de CC Biomèdiques a Biologia Ambiental 

Taula de Genètica a Biologia Ambiental 

Taula de Microbiologia a Biologia Ambiental