Accés Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Taula d’accés

A partir del curs 2020-2021, no se n'oferiran noves places d'accés a primer, perquè serà substituït pel nou grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística.

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 19-20

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats ---
Altres Acreditació professional +  40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

6,000
 ---

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:
 

  • Interès per la llengua, la literatura i la cultura en general.
  • Bona expressió oral i escrita.
  • Capacitat de síntesi i de comprensió.
  • Domini instrumental de la llengua.
  • Capacitat d'interpretació i de raonament.
  • Capacitat per a relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.
  • Àmplia visió del món.

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:

· Taula d'equiparació de la Llicenciatura en Filologia Catalana al Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).