Presentació

Grado de Lengua y Literatura Catalanas

El grau en Llengua i Literatura Catalanes de la UAB té per objectiu formar els estudiants en aquestes disciplines del saber humanístic. Aquests estudis abracen el coneixement sincrònic i diacrònic de la llengua catalana i l'estudi històric i crític de la literatura catalana.

El grau també proporciona els instruments necessaris perquè els coneixements adquirits s'apliquin al món professional que acull els graduats en Llengua i Literatura Catalanes: l'ensenyament, la planificació i l'assessorament lingüístics, la gestió del multilingüisme, la integració lingüística dels immigrants, la societat de la informació, les tecnologies de la comunicació, la gestió del patrimoni literari i la indústria editorial.

Amb aquesta formació, l'estudiant assolirà una àmplia base científica i metodològica transversal, polivalent i humanística.  Aquest bagatge donarà a l’estudiant la capacitat d'investigar i de crear coneixements de llengua i de literatura catalanes. Alhora, podrà fer, amb eficàcia i competència, aportacions del seu àmbit de formació per a atendre les necessitats d’una societat com l’actual, plural i sotmesa a canvis profunds.

En funció de l’interès de cada estudiant, aquest grau inclou l’especialització en un àmbit segons la menció escollida (de Llengua Catalana, de Literatura Catalana, de Literatura Comparada o de Lingüística).

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:
 

 • Interès per la llengua, la literatura i la cultura en general.
 • Bona expressió oral i escrita.
 • Capacitat de síntesi i de comprensió.
 • Domini instrumental de la llengua.
 • Capacitat d'interpretació i de raonament.
 • Capacitat per a relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.
 • Àmplia visió del món.

Sortides professionals

Els sectors principals d'ocupació són:

 • Docència en centres d'ensenyament públics o privats (secundària, batxillerat, universitat), en acadèmies d'idiomes i centres d'educació d'adults.
 • El món editorial (producció, correcció, traducció).
 • La crítica literària i l'assessorament tècnic en agències literàries.
 • La recerca (universitats, instituts de filologia i lingüística, arxius i biblioteques).
 • Gabinets de normalització lingüística.
 • Dinamització lingüística i gestió cultural.
 • La societat de la informació (redacció i col·laboració en premsa, en ràdio i en televisió, i redacció de continguts per a empreses d'Internet, etc.).
 • Administració pública.
 • Aules d'acollida.
 • Empreses diverses.

Coordinador i equip de coordinació

Francesc Xavier Vall Solaz
Tel. 93 581 23 59
coordinacio.grau.catala@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Un sol torn de matí. 

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21031
50
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4
Idioma: Català (90%) i castellà (10%).
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: Graduat/da en Llengua i Literatura Catalanes
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició