Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100219 - Grans temes de la filosofia  CAT ESP ENG

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

100228 - Introducció a la lingüística  CAT ENG

100679 - Literatura catalana del segle XX I  CAT ESP ENG

100678 - Literatura catalana del segle XX II  CAT ESP ENG

100271 - Literatura comparada  CAT ESP ENG

100625 - Llatí  CAT ESP ENG

100702 - Llengua Catalana  CAT

100711 - Metodologia de l'estudi de la filologia catalana  CAT ESP ENG

2n curs

100677 - Fonaments lingüístics de la normativa  CAT ESP ENG

100700 - Fonologia catalana  CAT ESP ENG

100681 - Gramàtica Històrica Catalana  CAT ESP ENG

100680 - Història Social de la Llengua Catalana  CAT ESP ENG

100698 - Lexicologia i Semàntica Catalanes  CAT ESP ENG

100676 - Literatura Catalana Medieval I  CAT ESP ENG

100675 - Literatura catalana medieval II  CAT ESP ENG

100672 - Literatura Catalana Moderna  CAT ESP ENG

100694 - Novel·la catalana del segle XX  CAT ESP ENG

100693 - Poesia Catalana del Segle XX  CAT ESP ENG

3r curs

100682 - Dialectologia Catalana  CAT ESP ENG

100699 - Fonètica Catalana  CAT ESP ENG

100695 - Literatura Catalana del Segle XIX  CAT ESP ENG

100697 - Morfologia Catalana  CAT(2018-19) ESP ENG

100674 - Novel·la i Prosa Catalanes del Segle XV  CAT ESP ENG

100692 - Poesia Catalana i Romanticisme  CAT ESP ENG

100673 - Poesia Catalana Medieval  CAT ESP ENG

100696 - Sintaxi Catalana  CAT

4t curs

100691 - Treball de fi de grau  CAT ESP ENG

Optatives

100196 - Adquisició del llenguatge  CAT ENG

100709 - Autors i models de la narrativa catalana del segle XX  CAT(2018-19)

100275 - Bases biològiques del llenguatge  CAT ESP ENG

100689 - Comentari lingüístic de textos  CAT ESP ENG

100687 - El català com a segona llengua  CAT(2018-19)

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT ESP ENG

100036 - Idioma modern I (anglès)  CAT ESP ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT ESP ENG

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT ESP ENG

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT ESP ENG

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT ESP ENG

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT ESP ENG

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT ESP ENG

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT ESP ENG

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT ESP ENG

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ESP ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT ESP ENG

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT ESP ENG

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT ESP ENG

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT ESP ENG

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT ESP ENG

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT ESP ENG

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT ESP ENG

100706 - Literatura catalana: tendències actuals  CAT ESP ENG

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT ESP ENG

100263 - Literatura, gèneres i sexualitats  CAT ESP ENG

100274 - Llenguatge, cultura i cognició  CAT ESP ENG

100262 - Pensament literari  CAT ESP ENG

100710 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

100688 - Qüestions de gramàtica comparada  CAT ESP ENG

100239 - Semàntica i pragmàtica  CAT(2018-19)

100194 - Tecnologies del llenguatge  CAT(2018-19)

100243 - Teoria i anàlisi de la poesia  CAT ESP ENG

100242 - Teoria i anàlisi del teatre  CAT ESP ENG

100588 - Teoria i història de la representació teatral  CAT ESP ENG

100254 - Teoria i pràctica de la literatura comparada  CAT ESP ENG

100272 - Tipologia lingüística  CAT

100253 - Tradició literària occidental I  CAT ESP ENG

100252 - Tradició literària occidental II  CAT ESP ENG