MÓster oficial en Enginyeria Biol˛gica i Ambiental

Formació de professionals i investigadors que integrin conceptes d’enginyeria química en els àmbits de la biotecnologia industrial i la enginyeria ambiental

MÓster Oficial - Enginyeria Biol˛gica i Ambiental

Treballs de fi de mÓster

El Treball Final de Màster és un treball de recerca o innovació realitzat per l’estudiant amb la supervisió de dos tutors que s’avaluarà mitjançant una defensa pública. Majoritàriament els Treballs Fi de Màster es realitzaran dins del Departament d’Enginyeria Química Biològica i Ambiental en els diferents grups de recerca tenint en compte les afinitats de l’alumne per les diferents branques del màster.

De la mateixa manera, hi ha la possibilitat de realitzar aquest treball en alguna empresa mitjançant un conveni per tal d’afavorir la inclusió d’aquells alumnes que ho desitgin al món laboral. El Treball Fi de Màster és eminentment un treball docent i per tant s’avaluarà molt més que no pas l’avenç científic obtingut.

S’avaluaran competències essencials per al futur de l’alumne com la capacitat d’inserir-se satisfactòriament en un grup de recerca, la capacitat de sintetitzar informació, de discutir els resultats obtinguts i relacionar-los amb altres experiments similars prèviament reportats, la presentació i exposició oral dels resultats obtinguts i, finalment, un ús adequat del llenguatge escrit i parlat.