Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 42 25
2019 26 25
2018 43 25
2017 51 25
2016 33 25
2015 39 25
2014 26 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 91,81% 87,14%
2018 87,71% 89,82%
2017 97,05% 97,13%
2016 93,64% 92,2%
2015 97,06% 99,44%
2014 98,22% 98,22%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats