Màster oficial en Enginyeria Biològica i Ambiental

Formació de professionals i investigadors que integrin conceptes d’enginyeria química en els àmbits de la biotecnologia industrial i la enginyeria ambiental

Pla d'estudis Màster Oficial - Enginyeria Biològica i Ambiental

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43326 - Anàlisi i Disseny de Reactors Químics i Biològics

 43325 - Dinàmica de Fluids Computacional, Modelització i Optimització de Processos

 43323 - Disseny i Operació de Sistemes de Tractament d'Aigües

 43327 - Disseny Integrat de Processos

 43322 - Enginyeria de Bioprocessos

 43331 - Estudis Pràctics a Escala Pilot o Industrial

 43324 - Producció Industrial de Bioproductes

 43328 - Sostenibilitat Ambiental en Processos i Productes

 43330 - Biologia Sintètica i Enginyeria Metabòlica

 43329 - Tecnologies Ambientals d'Avantguarda

 43332 - Biocatàlisi Aplicada i Biotransformacions

 43333 - Bioremediació i Degradació de Contaminants Industrials

 43334 - Treball de Final de Màster