Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental

Formació de professionals i investigadors que integrin conceptes d’enginyeria química en els àmbits de la biotecnologia industrial i la enginyeria ambiental

Pla d'estudis Màster Oficial - Enginyeria Biològica i Ambiental

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 66
Optatius 6
Treball de fi de màster 18
TOTAL 90

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Anàlisi i Disseny de Reactors Químics i Biològics 6 OB
Biocatàlisi Aplicada i Biotransformacions 9 OB
Dinàmica de Fluids Computacional, Modelització i Optimització de Processos 9 OB
Disseny i Operació de Sistemes de Tractament d’Aigües 9 OB
Enginyeria de Bioprocessos 6 OB
Producció Industrial de Bioproductes 9 OB
Sostenibilitat Ambiental en Processos i Productes 6 OB
Biologia Sintètica i Enginyeria Metabòlica 6 OT*
Pràctiques Professionals 6 OT*
Tecnologies Ambientals d’Avantguarda 6 OT*
Segon curs    
Bioremediació i Degradació de Contaminants Industrials 6 OB*
Disseny Integrat de Processos 6 OB*
Treball de Final de Màster 18 OB*

* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Inici de curs

30/09/2024

Horaris

Consulteu-los aquí.