Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental

Formació de professionals i investigadors que integrin conceptes d’enginyeria química en els àmbits de la biotecnologia industrial i la enginyeria ambiental

Pla d'estudis Màster Oficial - Enginyeria Biològica i Ambiental

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental consta de 90 ECTS a realitzar en un període mínim de 3 semestres. El pla d'estudis del màster, que es detalla a continuació, no conté especialitats. Així doncs, consta de 84 crèdits obligatoris per a tots els alumnes, 15 dels quals pertanyen al treball final de màster i 6 crèdits optatius que els alumnes hauran d'escollir en funció dels seus propis interessos formatius.

Inici de curs

13/09/2022

Horaris

Consulteu-los aquí.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 66
Optatius 6
Treball de fi de màster 18
TOTAL 90

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Anàlisi i Disseny de Reactors Químics i Biològics 6 OB
Biocatàlisi Aplicada i Biotransformacions 9 OB
Dinàmica de Fluids Computacional, Modelització i Optimització de Processos 9 OB
Disseny i Operació de Sistemes de Tractament d’Aigües 9 OB
Disseny Integrat de Processos 6 OB
Enginyeria de Bioprocessos 6 OB
No informado 9 OB
Sostenibilitat Ambiental en Processos i Productes 6 OB
Segon curs    
Bioremediació i Degradació de Contaminants Industrials 6 OB
No informado 18 OB
Biologia Sintètica i Enginyeria Metabòlica 6 OT*
No informado 6 OT*
Tecnologies Ambientals d’Avantguarda 6 OT*

* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius