Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental

Formació de professionals i investigadors que integrin conceptes d’enginyeria química en els àmbits de la biotecnologia industrial i la enginyeria ambiental

Pla d'estudis Màster Oficial - Enginyeria Biològica i Ambiental

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43326 - Anàlisi i Disseny de Reactors Químics i Biològics

 43332 - Biocatàlisi Aplicada i Biotransformacions

 43325 - Dinàmica de Fluids Computacional, Modelització i Optimització de Processos

 43323 - Disseny i Operació de Sistemes de Tractament d'Aigües

 43322 - Enginyeria de Bioprocessos

 45022 - Producció Industrial de Bioproductes

 43328 - Sostenibilitat Ambiental en Processos i Productes

 43330 - Biologia Sintètica i Enginyeria Metabòlica

 45020 - Pràctiques Professionals

 43329 - Tecnologies Ambientals d'Avantguarda

 43333 - Bioremediació i Degradació de Contaminants Industrials

 43327 - Disseny Integrat de Processos

 45021 - Treball de Final de Màster